Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

В тази връзка на 15 март на 1 142 души беше изплатена финансова подкрепа за над 212 000 лева. В началото на следващата седмица, на  база допълнително обработени данни, ще стартират плащания за още 2 184 души за над 504 000 лева.

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

В приоритет „Младежка заетост“ на Програмата са предвидени мерки за обучения, придобиване на умения, стажуване и развитие на талантите на младите хора, за да намерят най-подходящата за тях професионална реализация.

МТСП ще създаде центрове на социалната икономика във Варна и Бургас

МТСП ще създаде центрове на социалната икономика във Варна и Бургас

Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на връзки между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията.

Зам.-министър Надя Клисурска:  Над 70 млн. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на социалната икономика

Зам.-министър Надя Клисурска: Над 70 млн. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на социалната икономика

"Надяваме се да привлечем по-голяма част от бизнеса да се регистрира като социално предприятие, защото в момента на пазара на труда има голямо търсене на работна ръка и се увеличават бизнесите, които наемат хора от уязвими групи“, отбеляза Надя Клисурска.

Вицепремиерът Лазаров: Адаптирането на работната сила към потребностите на икономиката е приоритет на националната политика по заетостта

Вицепремиерът Лазаров: Адаптирането на работната сила към потребностите на икономиката е приоритет на националната политика по заетостта

С финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост е планирано до средата на 2024 г. Министерството на труда и социалната политика да разработи дигитална платформа и електронни ресурси за провеждане на онлайн курсове за обучение.

Зам.-министър Клисурска: Приоритет на МТСП е младите хора да работят и да се развиват в България

Зам.-министър Клисурска: Приоритет на МТСП е младите хора да работят и да се развиват в България

Заместник-министър Клисурска награди със специален знак три отличили се учебно-тренировъчни предприятия в конкурса за социална иновация на Министерството на труда и социалната политика.

Зам.-министър Надя Клисурска: Реформата на социалните услуги е сред най-важните приоритети на МТСП

Зам.-министър Надя Клисурска: Реформата на социалните услуги е сред най-важните приоритети на МТСП

Със Закона за социалните услуги и разработването на Национална карта на социалните услуги за първи път се въведе планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на ниво община и област.

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Мерките по Европейската гаранция за детето ще обхванат 200 000 деца от уязвими групи

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Мерките по Европейската гаранция за детето ще обхванат 200 000 деца от уязвими групи

Изпълнението на плана ще допринесе и за намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица до 2030 г.

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

НСТС подкрепи увеличаването на размера на командировъчните в България и чужбина

„Промените предвиждат увеличаване на минималния размер на дневните пари при командировка в България от 20 на 40 лв. Този размер не е променян от 2008 г., а двойното увеличение изпреварва натрупаната в този период 60% инфлация“, обясни министър Лазар Лазаров.

Лазар Лазаров: Държавата ще продължи да насърчава социалния диалог и колективното трудово договаряне

Лазар Лазаров: Държавата ще продължи да насърчава социалния диалог и колективното трудово договаряне

Вицепремиерът Лазаров припомни за предприетите промени в Кодекса на труда през 2020 г. като част от усилията на българската държава да насърчава колективното трудово договаряне и двустранното сътрудничество между синдикалните организации и организациите на работодателите. 

важна информация