Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Минималната заплата в металургията ще достигне 950 лв.

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Минималната заплата в металургията ще достигне 950 лв.

Браншовият колективен трудов договор предвижда значително повишение на заплащането на нощния труд и стойността на безплатната храна. Новост са договорените механизми за компенсиране на доходите на заетите при увеличена инфлация.

Министър Шалапатова и жените лидери в бизнеса обсъдиха подписването на Меморандум за сътрудничество

Министър Шалапатова и жените лидери в бизнеса обсъдиха подписването на Меморандум за сътрудничество

Акцент в разговора бяха възможностите за развитие на социалната икономика, предприемачеството, лидерството, равенството между мъжете и жените и равното третиране на пазара на труда.

Зам.-министър Надя Клисурска: МТСП подкрепя и стимулира социалното предприемачество

Зам.-министър Надя Клисурска: МТСП подкрепя и стимулира социалното предприемачество

Тя анонсира предстоящия двудневен базар на социални предприятия, който МТСП организира по проекта в периода 24-25 юни 2023 г. на площад „Славейков“ в София. Целта на изложението е да се популяризират регионалните центрове на социалната икономика и дигиталната платформа, в която ще се предлагат продукти и услуги на предприятията.

Работната група към МТСП за  транспониране на директивата за минималната заплата проведе първото си заседание

Работната група към МТСП за транспониране на директивата за минималната заплата проведе първото си заседание

В директивата са заложени ориентировъчни референтни стойности, от които държавите членки да се ръководят при своята оценка на адекватността на минималните работни заплати - 50% от средната работна заплата или 60% от медианната работна заплата.

Фонд „Социална закрила“ ще финансира с близо 3 млн. лв. проекти на 88 общини, които предоставят топъл обяд по домовете

Фонд „Социална закрила“ ще финансира с близо 3 млн. лв. проекти на 88 общини, които предоставят топъл обяд по домовете

С финансовият ресурс ще се подкрепят общините, които управляват Домашен социален патронаж и предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.).

Лазар Лазаров: Държавата ще продължи да насърчава социалния диалог и колективното трудово договаряне

Лазар Лазаров: Държавата ще продължи да насърчава социалния диалог и колективното трудово договаряне

Вицепремиерът Лазаров припомни за предприетите промени в Кодекса на труда през 2020 г. като част от усилията на българската държава да насърчава колективното трудово договаряне и двустранното сътрудничество между синдикалните организации и организациите на работодателите. 

Министър Шалапатова представи целите на екипа си: По-ефективна социална подкрепа за всички и реформа на пазара на труда

Министър Шалапатова представи целите на екипа си: По-ефективна социална подкрепа за всички и реформа на пазара на труда

Крайната цел в социалната сфера е до края на 2024 г. да бъдат предложени промени в законодателството в сферата на социалната подкрепа за децата и семействата, която да позволи ефективно задоволяване на техните потребности.

Българите в Кавала (Гърция) с възможност да се запознаят със социалноосигурителните си права

Българите в Кавала (Гърция) с възможност да се запознаят със социалноосигурителните си права

Организатори са Службата по трудовите и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолството на България в Атина, Националният осигурителен институт, Генералното консулство на България в Солун и Дружество „България“ – Кавала.

важна информация