Център за административно обслужване

logo_DAУ В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И,

 

 

       В Центъра за административно обслужване гражданите и представителите на юридическите лица подават заявления за предоставяне на административни услуги, както й  искания, жалби, протести, сигнали, предложения и похвали на граждани и представители на юридически лица.

Адрес:

София 1051, ул. „Триадица „ № 2

Работно време на Центъра за административно обслужване:

от 09:00 до 17:30 часа (без прекъсване)

Телефон за връзка: 02/8119412

Транспорт

До Центъра за административно обслужване може да стигнете с

Метро – Метростанция „Сердика“

Линия М1 Сливница – Бизнеспарк

Линия М2 Витоша – Обеля

Линия М4 Обеля – Летище София

Трамвай – Спирка „Централни хали“

Трамвайни линии № 4, № 12 , 18, № 20 и № 22

Зона FREE WIFI

        Министерството предоставя на своите посетители възможност за ползване на безплатен безжичен интернет

       Ние, служителите от администрацията на МТСП, работим за своите клиенти. Затова поддържаме постоянен диалог,  като според Вашия избор Ви предоставяме актуална и точна информация, на достъпен при общуването език.

       Изпълнявайки политиката и целите по качеството, отнасяща се до административното обслужване в Министерството, и поетите ангажименти с Хартата на клиента, от нас очаквайте:

- да получите отговор на Ваши въпроси, свързани с дейността на Министерството;

- да Ви консултираме относно прилагането на нормативните актове и измененията в тях, за които компетентната администрация е МТСП; 

- да Ви информираме за различните проекти и програми, реализирани от МТСП;

- да получите исканата услуга от компетенциите на администрацията на Министерството, по начин и ред, според утвърдената Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност;

- да Ви запознаем с каналите за достъп до осъществяваните от нас административни услуги;

- да Ви помогнем да отправите своите запитвания, предложения и сигнали, чието решаване не се отнася до нашите правомощия, като Ви информираме как да го направите и коя е администрацията, компетентна да реши въпроса;  

- да Ви насочим към най-близкото териториално поделение на агенциите и фондовете към министъра, които изпълняват политиките по труда и социалната политика, за да разгледат Вашия въпрос или искане.

       Във връзка с реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация и нашите вътрешни правила,  ние можем да Ви уведомим как да подадете свое заявление.

    Нашата администрация активно участва в дейности по проучване на добри практики, в това число и по въвеждане на комплексното административно обслужване.

    В МТСП  се поддържа и развива Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 27001.

     

 

  Full-Colour2        Accredia_ITA_Combined_logo_MLSP_27k_June 2020_[Full-Colour]

 

   

* * *