Приветствие на вицепремиера Лазар Лазаров по повод Международния ден на хората с увреждания

Приветствие на вицепремиера Лазар Лазаров по повод Международния ден на хората с увреждания

Нека всички ние имаме чувствителността и търпението да оценим уникалността на всеки човек, да съумяваме да прогледнем за неговите силни страни и умения и да му дадем шанс да ги развие!

Зам.-министър Ефремова: Ще подкрепим минимум 4 200 заети в социалното предприемачество със средства от ЕС

Зам.-министър Ефремова: Ще подкрепим минимум 4 200 заети в социалното предприемачество със средства от ЕС

„Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ e първата мярка по ПРЧР, с която ще бъде подкрепено социалното предприемачество в новия програмен период.

Министър Лазаров: През 2023 г. ще подкрепим пазара на труда с над 830 млн. лв.

Министър Лазаров: През 2023 г. ще подкрепим пазара на труда с над 830 млн. лв.

Министър Лазаров подчерта, че сред приоритетите на министерството е да продължи активния социален диалог в търсене на най-добрите решения за качествени работни места и подготовка на квалифицирана работна сила.

Зам.-министър Ефремова: Всеки седми българин ще бъде включен в мерки по ПРЧР и Програмата за храни

Зам.-министър Ефремова: Всеки седми българин ще бъде включен в мерки по ПРЧР и Програмата за храни

Пазарът на труда е основен приоритет на Програма „Развитие на човешките ресурси“, по който ще бъдат създадени възможности за квалификация и преквалификация на работещите, подготовка на служителите за професиите на бъдещето и за зеления и дигиталния преход.

Над 70 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на социалното предприемачество и иновации през следващите години

Над 70 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на социалното предприемачество и иновации през следващите години

С тях ще бъдат подкрепени социалните предприемачи за дигитализиране на процесите, повишаване на конкурентоспособността им, достъпа до нови пазари, осигуряване на заетост за хората от уязвимите групи.

Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

Зам.-министър Ефремова запозна общините с възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕС

По време на дискусията заместник-министър Наталия Ефремова представи три отворени за кандидатстване процедури по ПРЧР, по които общините могат да подават проекти – „Грижа в дома“, „Укрепване на общинския капацитет“ и „Бъдеще за децата“. Тя подчерта, че чрез реализирането на програмата се предвижда всеки седми българин да бъде обхванат с мерки, които да допринесат за по-добър и по-качествен живот.

Зам.-министър Мингов: Планираме 500 000 човека да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.

Зам.-министър Мингов: Планираме 500 000 човека да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.

Проф. Мингов подчерта, че повишаването на качеството на работната сила, на дигиталните умения на хората и засиленото използване на цифровите технологии в процеса на обучение са сред основните приоритети на националната политика по заетостта.

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които те са разположени.

Приемен ден за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведе в Швейцария

Приемен ден за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведе в Швейцария

Събитието се организира съвместно с консулската служба към посолството и ще се състои на 26 ноември от 10 до 13 часа в сградата на посолството на адрес: Bernastrasse 2, CH-3005 Bern.

Вицепремиерът Лазаров: Средното увеличение на пенсиите след преизчисляването от 1 октомври е 123 лева

Вицепремиерът Лазаров: Средното увеличение на пенсиите след преизчисляването от 1 октомври е 123 лева

Данните на Националния осигурителен институт показват, че в резултат на преизчисляването увеличение на дохода от пенсии са получили 894 249 души или 45,3% от общия брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност. Най-голямо процентно увеличение  са получили хората с пенсии, отпуснати до 2009 г. включително.

важна информация