Министър Иванов представи България в конференция за бъдещето на социалната политика на Европейския съюз

Министър Иванов представи България в конференция за бъдещето на социалната политика на Европейския съюз

В рамките на форума бяха обсъдени предизвикателствата и политиките на ЕС по важни теми като равен достъп на жените и мъжете до пазара на труда и достъпа до социална закрила в променящия се пазар на труда.

Информационни дни за осигурителните права на българските граждани на остров Крит ще се проведат на 19, 20 и 21 април

Информационни дни за осигурителните права на българските граждани на остров Крит ще се проведат на 19, 20 и 21 април

Консултациите ще бъдат насочени основно към процедурите за пенсиониране при натрупан осигурителен стаж в повече от една държава-членка на Европейския съюз, както и към използването на осигурителен стаж при безработица, болест и майчинство.

Зам.-министър Найденов: Присъединяването към ОИСР е сред приоритетите на България

Зам.-министър Найденов: Присъединяването към ОИСР е сред приоритетите на България

Очакваният резултат от участието в заседанието на водената от заместник-министър Найденов делегация е приключване на процедурата по прегледа за присъединяване на страната ни към ОИСР в тази област и изразяване на положително становище от страна на Комитета по заетост, труд и социални въпроси към Организацията.

България представи пред МОТ документите за ратифициране на последните две основни конвенции за трудовите права

България представи пред МОТ документите за ратифициране на последните две основни конвенции за трудовите права

Двете конвенции предлагат рамка за определяне на национална политика, насочена към предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Правителството прие План за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г.

Правителството прие План за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г.

Документът осигурява възможност за прилагане на комплексен и интегриран подход в грижите за децата и развитие на междусекторни услуги за подкрепа на родителите и децата в периода на ранното детство.

Зам.-министър Найденов обсъди с представители на МОТ транспонирането на директивата на ЕС за минималните работни заплати

Зам.-министър Найденов обсъди с представители на МОТ транспонирането на директивата на ЕС за минималните работни заплати

Страната ни отдава голямо значение на членството си в Международната организация на труда и на ефективното изпълнение на международните трудови стандарти“, каза заместник-министър Найденов.

Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

В двудневното обучение в Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) се включиха представители на МТСП, Института за анализи и прогнози към министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националния институт за помирение и арбитраж, представители на синдикални и работодателски организации.

Министър Шалапатова: Специален договор ще гарантира осигурителните и здравните права на приемните родители

Министър Шалапатова: Специален договор ще гарантира осигурителните и здравните права на приемните родители

Приемната грижа ще бъде регламентирана в Закона за социалните услуги като отделна социална услуга, каза министърът на труда и социалната политика.

Заместник-министър Гинка Машова се запозна с грижата за хората в социални услуги в община Бургас

Заместник-министър Гинка Машова се запозна с грижата за хората в социални услуги в община Бургас

Разгръщането на социалните дейности за подкрепа на хората с увреждания и предоставянето на асистентска подкрепа за попадналите в затруднено положение бяха част от темите, които заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева обсъдиха със заместник-кмета на Община Бургас Михаил Ненов.

важна информация