Кариери

 

Конкурс за длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност І степен“ в Министерството на труда и социалната политика

Обява за конкурс за свободна длъжност „експерт по мрежова и информационна сигурност І степен“ в Министерството на труда и социалната политика - краен срок 08.03.2021 г. до 17:00 часа


Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

 

 

           Процедура за подбор на един външен член на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика

Обява за провеждане на процедура за подбор на един външен член на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика- краен срок 22.02.2021 г.

-Заявление за участие в процедурата, съгласно Приложение № 1 към чл. 6 от НПОСДОКОПС

 

Конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика - краен срок 18.02.2021 г. до 17:00 часа

Списък на на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията, в Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за заемане на свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на труда и социалната политика

 

 

Конкурс за избор на изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО)

Списък на допуснатите кандидати до III-тия етап на конкурса - интервю за длъжността изпълнителен директор на ДП БГЦПО

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

 

Процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание - срокът за подаване на документи или допълване на вече подадените от кандидатите е удължен до 29.01.2021 г.
Автобиография, формуляр на КПИ -български език
Автобиография, формуляр на КПИ - английски език

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл