Кариери

 

Конкурс за свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“ (2 щатни бройки) в Министерството на труда и социалната политика
Обява за конкурс за свободна длъжност „инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“ (2 щатни бройки)
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията (2 щатни бройки) в Министерството на труда и социалната политика
Информационни източници за подготовка за участие в конкурс за заемане на свободна длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията (2 щатни бройки) в Министерството на труда и социалната политика
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията (2 щатни бройки) в Министерството на труда и социалната политика

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията (2 щатни бройки) в Министерството на труда и социалната политика

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл