Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Работна група към Коалиционния съвет обсъди развитието на пазара на труда

Работна група към Коалиционния съвет обсъди развитието на пазара на труда

По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка с фокус върху улесняването на достъпа до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, които са завършили образованието си в България.

Над 600 000 души в риск от бедност ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Над 600 000 души в риск от бедност ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

По програмата се предвижда над 530 000 души с ниски доходи и в затруднена ситуация да получават всяка година пакети с храни и хигиенни материали.

Икономическият и социален съвет ще прави анализ на актуалното състояние на работните заплати в България

Икономическият и социален съвет ще прави анализ на актуалното състояние на работните заплати в България

Правителството прие предложение до Икономическия и социален съвет за разработване на становище по обхвата и адекватността на Кодекса за социална подкрепа и подготовка на анализ на тема „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България - изводи и препоръки.“

Зам.-министър Върлякова: Създаването на безопасни и здравословни условия на труд е първостепенна задача на МТСП

Зам.-министър Върлякова: Създаването на безопасни и здравословни условия на труд е първостепенна задача на МТСП

Данните на Националния осигурителен институт показват, че през 2021 г. са декларирани общо 2588 трудови злополуки в почти всички икономически сектори.

Заместник-министър Надя Клисурска откри социални услуги за хора с увреждания в Долна баня

Заместник-министър Надя Клисурска откри социални услуги за хора с увреждания в Долна баня

Министерството на труда и социалната политика е заложило в Плана за възстановяване и устойчивост изграждането на нови над 250 социални услуги за хора с психични разстройства, деменция и умствена изостаналост“, каза заместник-министър Клисурска.

България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си за защита на правата на мобилните работници

България и Германия ще задълбочат сътрудничеството си за защита на правата на мобилните работници

По време на разговора бяха обменени идеи и мерки за подобряване на условията на труд за българските работници в Германия с акцент върху правата на болногледачите на възрастни хора, международните шофьори и строителните работници.

Информационни дни за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведат в Кипър

Информационни дни за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведат в Кипър

По време на срещите сънародниците ни ще могат да получат консултация за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство при наличие на осигурителни периоди в Кипър и България.

Министър Лазаров: Мускулно-скелетните увреждания остават най-често срещаният здравен проблем, свързан с работата

Министър Лазаров: Мускулно-скелетните увреждания остават най-често срещаният здравен проблем, свързан с работата

Сътрудничеството между работодателите, мениджърите и работниците, както и развитието на социалния диалог ще доведе до повишаване на информираността за проблема и до осигуряване на по-високо ниво на защитата на работещите.

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в областта на правата на работниците и трудовата мобилност

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в областта на правата на работниците и трудовата мобилност

Заместник-министър Наталия Ефремова изрази надежда партньорството между двете институции в обмяната на опит, добри практики и информация, както и съвместните им действия да продължи извън рамките на работната програма.

важна информация