Фонд „Социална закрила“ финансира разработването на синтезатор на българска реч за хора със зрителни увреждания

Фонд „Социална закрила“ финансира разработването на синтезатор на българска реч за хора със зрителни увреждания

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика  подкрепи с 364 800 лв. проект за „Разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със зрителни увреждания“ на Сдружение „Съюз на слепите в България“. Общият му бюджет е 384 000 лв., а собственият принос на Сдружението е в размер на 19 200 лв. Очаква се синтезаторът да бъде в помощ на над 4 000 хора със зрителни увреждания в цяла България. Той е реализиран с помощта на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.

Речевият синтезатор изговаря подаден към него текст с компютърно генериран глас. Използването му създава възможности за повишаване на образованието и знанията на хората със зрителни увреждания и  насърчава тяхното социално включване и трудова реализация. Последният българоговорящ синтезатор е създаден през 2004 г. и вече не отговаря на нивото на развитие на технологиите в тази област.

„Реализацията на проекта е успешен пример за партньорство между държавна институция, национално представителна организация и научната общественост. В него са приложени последните достижения на науката в областта“, изтъкна при представянето на синтезатора заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той постави акцент върху Националния план за възстановяване и устойчивост, като посочи, че в него са отделени 24 млн. лв. за подпомагане на над 3300 лица с трайни увреждания чрез използване на технологии за подобряване на техния живот.

„Фонд „Социална закрила“ за пореден път доказва, че цели да насърчава иновативни проекти, които да подкрепят голям кръг от хора“, каза изпълнителният директор на фонда Марина Сарадинова.

важна информация