Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

МТСП ще финансира 47 проекта за подобряване на обществената и социална среда по „Красива България”

Общата стойност на одобрените предложения е 12,1 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Възстановените пенсии за инвалидност се изплащат поетапно по списъци на Министерството на здравеопазването

Възстановените пенсии за инвалидност се изплащат поетапно по списъци на Министерството на здравеопазването

Националният осигурителен институт (НОИ) вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забавяне в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата.

Стажанти се запознаха с работата на МТСП

Стажанти се запознаха с работата на МТСП

Целта на посещението бе младежите да научат повече за структурата и политиките, които се провеждат в Министерството на труда и социалната политика, както и да разговарят за предизвикателствата и възможностите на днешното време.

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира 29 проекта за изграждане и модернизация на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира 29 проекта за изграждане и модернизация на социални услуги

Подкрепата е на обща стойност 1 168 677 лв. и ще се предоставя на одобрените доставчици, желаещи да подобрят качеството и условията на предоставяните от тях социални услуги.

Работната група към МТСП за  транспониране на директивата за минималната заплата проведе първото си заседание

Работната група към МТСП за транспониране на директивата за минималната заплата проведе първото си заседание

В директивата са заложени ориентировъчни референтни стойности, от които държавите членки да се ръководят при своята оценка на адекватността на минималните работни заплати - 50% от средната работна заплата или 60% от медианната работна заплата.

Вицепремиерът Лазаров: Енергийната ефективност на близо 840 социални услуги може да бъде подобрена с финансиране по ПВУ

Вицепремиерът Лазаров: Енергийната ефективност на близо 840 социални услуги може да бъде подобрена с финансиране по ПВУ

„Очаква се с изпълнението на проектите годишните разходи за енергия и отопление на сградите, в които се предоставят социални услуги, да намалеят с 30%разходи за енергия и отопление. Спестеният ресурс ще може да бъде насочен към предоставяне на по-качествена услуга“, каза Лазаров.

Зам.-министър Клисурска: МТСП работи за равнопоставеността на хората с увреждания

Зам.-министър Клисурска: МТСП работи за равнопоставеността на хората с увреждания

Надя Клисурска посочи, че благодарение на упоритата работа на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия през последните  години е постигнат значителен напредък в процеса на преодоляване на стигмата спрямо страдащите от заболяването, тяхното лечение и интегрирането им в обществото.

Вицепремиерът Лазаров връчи почетния знак на МТСП на д-р Хасан Адемов

Вицепремиерът Лазаров връчи почетния знак на МТСП на д-р Хасан Адемов

Плакетът се връчва с признателност за цялостния му принос в развитието на държавната политика на Република България в сферата на пенсионноосигурителната система, пазара на труда и социалното подпомагане.

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

АСП възобнови изплащането на финансова подкрепа за хора с изтекли решения на ТЕЛК

В тази връзка на 15 март на 1 142 души беше изплатена финансова подкрепа за над 212 000 лева. В началото на следващата седмица, на  база допълнително обработени данни, ще стартират плащания за още 2 184 души за над 504 000 лева.

важна информация