Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Стажанти се запознаха с работата на МТСП

Стажанти се запознаха с работата на МТСП

Целта на посещението бе младежите да научат повече за структурата и политиките, които се провеждат в Министерството на труда и социалната политика, както и да разговарят за предизвикателствата и възможностите на днешното време.

Зам.-министър Наталия Ефремова връчи награди за социални иновации при предоставянето на социални продукти и услуги

Зам.-министър Наталия Ефремова връчи награди за социални иновации при предоставянето на социални продукти и услуги

Тя анонсира предстоящите процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“, с които ще бъде подкрепена дейността на социалните предприятия. Подкрепа ще получат дейности, свързани със защитена заетост, обучение, разширяване на производството на социалните предприятия и др.

Държавата е подкрепила над 3600 работодатели за запазването на около 77 000 работни места за януари и февруари 2022 г.

Държавата е подкрепила над 3600 работодатели за запазването на около 77 000 работни места за януари и февруари 2022 г.

От старта на антикризисната мярка през март 2020 г. до 14 април 2022 г. 13 460 фирми са получили подкрепа за запазването на работните места на 332 000 служители.

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

Зам.-министър Наталия Ефремова: Всеки млад човек може да се включи в мерки по ПРЧР 2021-2027

В приоритет „Младежка заетост“ на Програмата са предвидени мерки за обучения, придобиване на умения, стажуване и развитие на талантите на младите хора, за да намерят най-подходящата за тях професионална реализация.

Одобрен е проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания

Одобрен е проект на Спогодба за социална сигурност между България и Албания

Спогодбата регламентира реда за отпускане и изплащане на обезщетения за болест и майчинство, трудова злополука и професионална болест на граждани на България и Албания, които имат осигурителен стаж в двете държави.

Вицепремиерът Лазаров: Енергийната ефективност на близо 840 социални услуги може да бъде подобрена с финансиране по ПВУ

Вицепремиерът Лазаров: Енергийната ефективност на близо 840 социални услуги може да бъде подобрена с финансиране по ПВУ

„Очаква се с изпълнението на проектите годишните разходи за енергия и отопление на сградите, в които се предоставят социални услуги, да намалеят с 30%разходи за енергия и отопление. Спестеният ресурс ще може да бъде насочен към предоставяне на по-качествена услуга“, каза Лазаров.

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира 29 проекта за изграждане и модернизация на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира 29 проекта за изграждане и модернизация на социални услуги

Подкрепата е на обща стойност 1 168 677 лв. и ще се предоставя на одобрените доставчици, желаещи да подобрят качеството и условията на предоставяните от тях социални услуги.

Вицепремиерът Лазаров връчи почетния знак на МТСП на д-р Хасан Адемов

Вицепремиерът Лазаров връчи почетния знак на МТСП на д-р Хасан Адемов

Плакетът се връчва с признателност за цялостния му принос в развитието на държавната политика на Република България в сферата на пенсионноосигурителната система, пазара на труда и социалното подпомагане.

Министър Гьоков: Социалната икономика приобщава хората с ценности като солидарност и демократичност

Министър Гьоков: Социалната икономика приобщава хората с ценности като солидарност и демократичност

В рамките на събитието, което се провежда от 20 до 23 юни в Международния панаир в Пловдив, над 100 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина ще представят своите продукти и услуги.

важна информация