Българите в Кавала (Гърция) с възможност да се запознаят със социалноосигурителните си права

posolstvo Greece

Консултационен ден за българската общност по въпроси, свързани със социалното осигуряване, ще се проведе в Кавала, Гърция. Събитието ще се състои в понеделник, 03.07.2023, от 17:30 ч. на адрес: Krinidon 3a, Kavala 653 02.

Организатори са Службата по трудовите и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолството на България в Атина, Националният осигурителен институт, Генералното консулство на България в Солун и Дружество „България“ – Кавала.

Експертите ще предоставят информация и ще консултират българската общност по процедури и практически въпроси, свързани с пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Консултациите основно ще бъдат насочени към процедурите при пенсиониране при натрупан осигурителен стаж в повече от една държава – членка на Европейския съюз, както и за използването на осигурителен стаж за други осигурителни рискове (безработица, болест и майчинство).

Полезна за гражданите ще бъде и практическата информация за изплащането на пенсии от страна на гръцката осигурителна институция и защитата на трудовите права на работещите в Гърция.

важна информация