Фонд „Социална закрила“ подкрепи над 20 000 потребители на социални услуги през 2022 г.

FSZ-2

Над 20 000 души в неравностойно положение са получили подкрепа от социални услуги, чиято материална база е модернизирана през 2022 г. по проекти, финансирани по Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на Министерството на труда и социалната политика. Това показват данните от отчета на фонда за миналата година, който беше приет от Управителния съвет на фонда и утвърден от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

През 2023 г. ФСЗ ще отпуска социална помощ за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадало жилище при възникналата кризисна ситуация (наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие), реши Управителният съвет на фонда. Дейностите по реализиране на процедурата ще се подпомагат от общинските администрации и Агенция за социално подпомагане.

ФСЗ е финансирал 94 проекта на общини и неправителствени организации с близо 5,4 млн. лв. през 2022 г. Със средствата са изпълнени 35 проекта по програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, 28 проекта по програма „Обществени трапезарии“ и 27 проекта за изграждане и модернизация на социални услуги. Средства са отпуснати и за изпълнението на 3 проекта за социална дейност и социални предприятия и 1 проект за разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със зрителни увреждания.

През миналата година Фонд „Социална закрила“ разшири обхвата на финансираните дейности в подкрепа на Домашния социален патронаж чрез целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Процедурата подпомага социалната дейност в общините чрез закупуване на нови лекотоварни автомобили за разнасяне на храна до домовете на хората. По тази линия за финансиране са одобрени 88 общински проекта на стойност 2 994 976 лв., които ще се изпълняват до края на 2023 г.

Близо 300 хора с увреждания са получили социална помощ за закупуване на помощно средство/приспособление/съоръжение. За това са отделени общо 638 464 лв.

важна информация