Вицепремиерът Лазар Лазаров: Минималната заплата в металургията ще достигне 950 лв.

Вицепремиерът Лазар Лазаров: Минималната заплата в металургията ще достигне 950 лв.

„Новият браншови колективен трудов договор в металургичната индустрия предвижда минималната работна заплата в сектора да достигне 950 лв., което е с 21% повече от най-ниското възнаграждение в България. Опитът в бранша за определяне на възнагражденията може да бъде използван при правилното транспониране на европейската директива за минимални работни заплати“. Това отбеляза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който днес присъства на подписването на новия Браншови колективен трудов договор в сектора. Договорът беше подписан между Българската асоциация на металургичната индустрия, синдикална федерация „Металици“ към КНСБ и Национална федeрация „Металургия“ към КТ „Подкрепа“.

Вицепремиерът Лазаров подчерта, че благодарение на доброто сътрудничество на социалните партньори в металургичния бранш са постигнати добри резултати, устойчиво развитие и висока конкурентоспособност. Браншовият колективен трудов договор предвижда значително повишение на заплащането на нощния труд и стойността на безплатната храна. Новост са договорените механизми за компенсиране на доходите на заетите при увеличена инфлация.

Данните сочат, че в металургичните производства са назначени на постоянни трудови договори около 14 000 души. Непряко заетите, свързани със спомагателни дейности и услуги, са над 50 000 души. Заплащането на труда в сектора достига до 150% от средното за страната, а в цветната металургия е почти два пъти по-високо от средната заплата в преработващата промишленост.

„Браншовите организации са надежден партньор не само при провеждането на социални политики, но и при разработването на нормативни актове, доближаващи държавните интереси с тези на бизнеса. Министерството на труда и социалната политика ще продължи да оказва подкрепа на компаниите и работещите в металургията чрез поредица от инициативи като продължи да създава благоприятни условия за провеждането на колективни преговори за осигуряване на високо ниво на защита на наетите в сектора и за мотивиране на работодателите да гарантират безопасни и здравословни условия на труд и достойно заплащане на своите работници и служители“, добави министър Лазар Лазаров.

важна информация