Заместник-министър Гинка Машова разясни възможностите за подкрепа на хората в пострадали от бедствия общини

Mashova

Координацията между институциите за по-ефективно подпомагане на хората, които са пострадали при природни бедствия, беше основната тема на срещите на заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова в областите Враца и Монтана и в Софийска област на 26 и 27 юли. Тя посети отново най-засегнатите от наводненията през юни населени места, за да провери как те се възстановяват от кризата и да информира представителите на местните институции каква допълнителна подкрепа могат да получат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и неговите структури.

„Благодарим на МТСП за реакцията след наводненията в региона. Свършихте си работата“, казаха кметове на населени места по време на срещите. В тях участваха областните управители на Враца и Монтана – Надя Донкинска и Ивайло Антонов, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева, кметове, заместник-кметове и представители на общинските съвети, както и ръководители на социални услуги, на местните дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта.

Заместник-министър Машова информира за облекчените условия за отпускане на еднократната помощ за закупуване на оборудване или обзавеждане от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ), която е до 2500 лв. „Тя вече ще се отпуска без подоходен критерий за  обитаваните от пострадалите семейства жилища, независимо дали те притежават друг имот, тъй като се оказа, че това е най-честата причина за отказ от подпомагане досега. Задължително е обаче домакинството да е получило право на еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), която е до 1512 лв., както и от идентична помощ от общината, ако има такава. Общините могат да се възползват да заявят в бюрата по труда работни места за наемане на хора за аварийни дейности“, припомни Машова.

До момента в трите области Монтана, Враца и София област са одобрени 150 заявления за еднократна помощ по Правилника. Представителите на АСП поеха ангажимент да информират хората, които са получили тази помощ, как да кандидатстват и за подкрепа по ФСЗ. Подробно беше разяснено, че размерът на двата вида помощ може да бъде и по-нисък от максималния, тъй като сумата зависи от социалната оценка, размера на щетите, възможностите на семействата сами да се справят с последиците от бедствието и др. Най-честата причина за отказ за отпускане на тази помощ се оказа кандидатстването за покриване на щети по земеделски земи, дворове, мазета, което не може да бъде определено като задоволяване на жизненоважна потребност, обясниха от АСП.

От Агенцията по заетостта са помогнали на общините да назначат 208 трайно безработни лица за извършване на аварийни работи. Заместник-министър Машова информира кметовете, че проектът на Националния план за действие по заетостта трябва да бъде готов следваща седмица и представен за становище на социалните партньори. Приемането му се очаква в средата на август, което ще позволи общините да наемат необходимите им работници по програми и мерки за субсидирана заетост.

„МТСП започва работа по разработване на концепции и анализи за ефективността на мерките на пазара на труда, за да може да пристъпим в края на годината към разработването на нов Закона за насърчаване по заетостта“, каза още заместник-министър Машова.

Ръководители на социални услуги, които се включиха в срещата в Берковица, поискаха гаранции, че в процеса на деинституализация при реновирането и закриването на социални услуги хората, настанени в тях, няма да останат без настаняване. „Нито един човек няма да остане на улицата, а ще се търси по-добра и по-качествена грижа по отношение на инфраструктурата, условията и услугите в домовете за възрастните хора“, категорична беше Гинка Машова.

В края на срещите представителите на местната власт и зам.-министър Машова се обединиха около мнението, че общините и териториалните структури на МТСП работят много координирано и в тясно сътрудничество.

Посещението съвпадна с ново бедствие в община Бяла Слатина, предизвикано от буря. „Социалните работници са на терен от неделя, за да оценяват щетите“, каза заместник-министър Машова. По данни на АСП за два дни са извършени 62 посещения на пострадали имоти и са подадени 10 заявления за еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди по ППЗСП, като се очаква броят им да нарасне. Гинка Машова включи в обиколката си и най-засегнатото село Търнава и информира кмета Габриела Раловска за възможността трайно безработни да се включат в аварийните дейности по разчистване на инфраструктурата и имотите на пострадалите семейства.

важна информация