Фонд „Социална закрила“ ще финансира с близо 3 млн. лв. проекти на 88 общини, които предоставят топъл обяд по домовете

obqd

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика одобри финансирането на 88 проекта на общини, които предоставят домашен социален патронаж, на обща стойност от близо 3 млн. лв. Със средствата ще се закупят нови лекотоварни автомобили за доставка на топъл обяд по домовете на хора в неравностойно положение.

С финансовият ресурс ще се подкрепят общините, които управляват Домашен социален патронаж и предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.).

Домашният социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на криза. Дейността доказа своята ефективност, помагайки на възрастните хора да се справят с ежедневните си нужди и да се адаптират към възникналите нови условия във връзка с последиците от разпространението на COVID-19.

важна информация