Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

важна информация