ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪРВИТЕ РЕФОРМИРАНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

28-те общини, които изградиха нова инфраструктура за предоставяне на социални услуги по ОП „Региони в растеж“, вече могат да кандидатстват по процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. По нея ще имат възможност да наемат персонал, както и да дооборудват услугите за нуждите на потребителите.

 

Основната цел на процедурата е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване да бъдат изведени от специализираните институции и в същото време да бъде оказана превенция на институционализацията. След края на операцията се очаква около 1200 души да се възползват от услугите на 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и 65 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет на мярката е 20 млн. лева. Средствата могат да бъдат използвани за подбор, наемане, обучение и възнаграждения на персонала, както и за закупуване на обзавеждане на новоизградените услуги. 

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1bd2c91d-f4b4-4da5-a324-622d61a96277

 

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://esf.bg/procedures/nova-dalgosrochna-grizha-za-vazrastnite-i-horata-s-uvrezhdanija-etap-2-predostavjane-na-novite-uslugi/

 

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 31 декември 2021 г.

важна информация