Национална програма за заетост на хората с увреждания

важна информация