Национална програма за заетост на хората с увреждания

Национална програма за заетост на хората с увреждания

Национална програма за заетост на хората с увреждания, изменена съгласно заповед № РД-01-86/29.03.2023 г.

Заповед № РД-01-86/29.03.2023 г. за изменение на Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, утвърдена със заповед № РД01-183/12.03.2020 г.

Изменение на Заповед № РД01-183/2020г. за утвърждаване на Национална програма за заетост на хората с увреждани

Заповед № РД01-183/2020г. за утвърждаване на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания, изменена съгласно заповед № РД-01-86/29.03.2023 г.

Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания

Образци на формуляри за кандидатстване

 

 

 

 

 

важна информация