Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Заместник-министър Гинка Машова разясни възможностите за подкрепа на хората в пострадали от бедствия общини

Заместник-министър Гинка Машова разясни възможностите за подкрепа на хората в пострадали от бедствия общини

Заместник-министър Машова информира за облекчените условия за отпускане на еднократната помощ за закупуване на оборудване или обзавеждане от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ), която е до 2500 лв.

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

Зам.-министър Ефремова: Очакваме над 30% енергийни спестявания в социалните услуги с финансиране от НПВУ

В проектните предложения могат да бъдат заложени дейности, свързани с изграждането на инсталации за алтернативни източници на енергия, ремонт, закупуване и монтиране на оборудване и обзавеждане, подмяна на ел. инсталация и на системите за отопление и осветление.

Зам.-министър Мингов участва в среща на агенциите за уреждане на трудовите спорове от Западните Балкани

Зам.-министър Мингов участва в среща на агенциите за уреждане на трудовите спорове от Западните Балкани

По време на дискусията беше направена оценка на ефективността на системите за доброволно уреждане на трудови спорове в страните от Западните Балкани – Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония, Босна и Херцеговина. 

Министър Шалапатова: Надграждането на уменията на работната сила е основен фактор за устойчивото икономическо развитие

Министър Шалапатова: Надграждането на уменията на работната сила е основен фактор за устойчивото икономическо развитие

Дискусията се проведе в контекста на настоящата Европейска година на уменията - 2023 г., чиято цел е да насърчи хората да участват в обучения за придобиването на необходимите умения за пазара на труда и да стимулира инвестициите в образованието и повишаването на квалификацията на работната сила.

Вицепремиерът Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека

Вицепремиерът Лазаров проведе среща с министъра на правата на човека и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека

Двамата дадоха висока оценка на двустранните взаимоотношения и изразиха готовност за задълбочаване на партньорството в политиките за равенство между жените и мъжете, спазване на човешките права, защита от дискриминация и гарантиране на правата на хората с увреждания.

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в сферата на заетостта и социалната закрила

България и Германия ще продължат сътрудничеството си в сферата на заетостта и социалната закрила

Заместник-министър Найденов подчерта, че е необходимо задълбочаване на обмяната на опит между двете министерства по въпроса с недостига на кадри на пазара на труда.

Министър Шалаптова представи пред УНИЦЕФ приоритетите на МТСП за повишаване на детското благосъстояние

Министър Шалаптова представи пред УНИЦЕФ приоритетите на МТСП за повишаване на детското благосъстояние

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между МТСП и Детския фонд на ООН в областта на политиките за ранно детско развитие и осигуряване на интегрирана подкрепа за детето и семейството.

Вицепремиерът Лазаров: Правителството ще продължава да подкрепя българските лозари и производители на вино

Вицепремиерът Лазаров: Правителството ще продължава да подкрепя българските лозари и производители на вино

Правителството ще продължава да подкрепя българските лозари, земеделски производители и общините с цел подобряване качеството на живот и развитието на икономиката в отделните региони на България. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров при честването на празника Трифон Зарезан.

Министър Шалапатова: Социалнозначимите каузи и дарителски практики насърчават преодоляването на неравенствата и социалното включване на уязвими групи

Министър Шалапатова: Социалнозначимите каузи и дарителски практики насърчават преодоляването на неравенствата и социалното включване на уязвими групи

„В мое лице и в лицето на моя екип имате партньор за своите социалноотговорни инициативи, защото нито една съществена социална промяна не би могла да се случи без тясното сътрудничество между институциите, бизнеса и гражданските организации. Време е да покажем, че заедно можем да бъдем променотворците, а промяна е нужна“, сподели тя.

важна информация