Започва нов прием на заявления за безплатен детегледач по проект „Родители в заетост“

Започва нов прием на заявления за безплатен детегледач по проект „Родители в заетост“

Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“. Основната цел на мярката е да продължи подкрепата за осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на родителите чрез осигуряването на безплатен детегледач. Освен възможностите за полагане на грижи за отглеждане на деца, ще бъдат предоставени и услуги за улесняване достъпа до заетост. По този начин ще бъде осигурена превенция на отсъствието на родителите от пазара на труда.
Процедурата „Родители в заетост“ е насочена към безработни и търсещи работа родители, както и към работещи родители.

За безплатен детегледач до 8 часа на ден ще могат да кандидатстват родители на деца до 5 години, които не са се върнали на работа, тъй като трябва да полагат грижи за децата си, които не са били приети в детска ясла или градина.  В този случай детегледачът ще получава трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата. В случай, че полага грижи за две или повече деца в същото семейство той ще получава 50% от минималната заплата като допълнително възнаграждение. От тази възможност могат да се възползват родители, които имат трудово или служебно правоотношение или са самостоятелно заети или самоосигуряващи се.


За безплатен детегледач до 4 часа на ден ще могат да кандидатстват работещи и безработни и многодетни родители и/или самотни родители на деца до 12 години, които са се върнали на работа и децата им посещават детски ясли/градини, както и училище. В този случай детегледачът ще получава половин минимална заплата за грижи за 1 дете и 25% от минималната заплата като допълнение, ако помага в отглеждането на две или повече деца на семейството.


По мярката могат да кандидатстват и безработни родители с деца до 5 години, които не са записани в детска ясла или градина. Безплатен детегледач до 4 часа на ден могат да получат и безработни многодетни или самотни родители с деца до 12 години. 

За детегледачи по „Родители в заетост“ могат да кандидатстват безработни, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Родителите ще получат подкрепа по мярката чрез информиране, посредничество и подбор на хората, които ще се включат в процедурата. Безработните, които ще бъдат наети за полагане на грижи за децата, ще бъдат предварително одобрени от родителите. Те ще разчитат и на методическа подкрепа за отглеждане на децата.

Мярката „Родители в заетост“ ще бъде реализирана по програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансиране от Европейския социален фонд + . Процедурата е с бюджет от 24 млн. лв. и с продължителност до 2026 г.

Родителите и кандидатите за детегледачи могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез подаване на електронно заявление или тук. Електронното заявление ще бъде налично в периода на прием на заявления на официалната интернет страница на Агенция по заетостта в създаден нов банер с наименование Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Заявления ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс. Повече информация може да бъде намерена и в бюрата по труда в цялата страна.

важна информация