Заместник-министър Стоянова участва в дискусия за бъдещето на пенсионната система

Заместник-министър Стоянова участва в дискусия за бъдещето на пенсионната система

Заместник-министърът на труда и социалната политика Десислава Стоянова участва в дискусия за бъдещето на пенсионноосигурителната система на фона на тенденциите за застаряване на населението, възникването на нови форми на заетост и технологичните промени на пазара, организирана от Българската стопанска камара.


Във форума участваха народни представители, представители на Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, академичната общност, експерти и социалните партньори. Основната цел на събитието беше да се очертаят проблемите и да се набележат възможни решения, които гарантират устойчивостта на пенсионноосигурителната система в бъдеще.


В изказването си заместник-министър Десислава Стоянова подчерта, че сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика съгласно управленската програма на правителството е изработването на анализ на пенсионната система, който ще съдържа предложения за нейното усъвършенстване.  


„Надявам се с общи усилия да анализираме състоянието на пенсионното осигуряване и да набележим мерки за решение на съществуващите проблеми. Сближаването на различни позиции е трудно, но искрено вярвам, че обединените ни усилия ще ни доведат към общата цел – подобряване на качеството на живот на възрастните хора и връщане на доверието към осигурителната система. Важно е да дадем възможност за предвидимост на бизнеса, от една страна, и от друга – за сигурност и закрила на всички осигурени лица в България“, каза заместник-министър Десислава Стоянова.

важна информация