Заместник-министър Eфремова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Заместник-министър Eфремова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика
Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова участва в последното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика в рамките на белгийското председателство, което се проведе в Люксембург.


По време на заседанието беше одобрена позицията за преговори на Съвета по предложението за преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети. Бе отчетен и напредъкът при работата по други важни законодателни предложения, като Директива относно подобряването и спазването на условията на труд на стажантите и борбата с редовните трудови правоотношения, прикрити като стажове, както и Директивата за прилагане на принципа на равното третиране.


Проведен бе дебат относно социалното измерение на вътрешния пазар във връзка с наскоро публикувания доклад на ЕС от Енрико Лета, бивш италиански министър-председател. В своето изказване заместник-министър Ефремова подчерта, че постигането на икономически прогрес не трябва да става за сметка на трудовите и социални права и трябва да върви ръка за ръка с тяхното подобряване в рамките на модела на социална пазарна икономика в ЕС. Затова страната ни споделя значителна част от очертаните в доклада на Енрико Лета предизвикателства и области на социалната политика и заетостта, по които следва да продължи да се работи приоритетно, за да бъдат адресирани структурните, социалните и демографските предизвикателства пред държавите членки и Европейския съюз.


Министрите по заетостта и социалните въпроси приеха и Заключения на Съвета относно ролята на пазара на труда, уменията и социалните политики за устойчиви икономики и Заключения относно адекватността на пенсиите.

важна информация