Зам.-министър Клисурска: Мисията на социалните предприятия е да интегрират хора от уязвимите групи чрез подходяща работа

preview image

Мисията на социалните предприятия е да интегрират хора от уязвимите групи чрез подходяща работа и да им създадат трудови навици. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при посещението си в социалното предприятие „Шоколадова фабрика Станимира“ днес. Тя се запозна с екипа на фабриката и с технологичния процес по приготвянето на шоколадови бонбони.

В Шоколадовата фабрика се обучават хора в неравностойно положение (лица с интелектуални затруднения, самотна майка, продължително безработни) като целта е да се квалифицират и да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, разказа управителката на социалното предприятие Станимира Георгиева. Благодарение на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика успяхме да се справим в кризата и да популяризираме дейността си по време на пандемията, сподели още г-жа Георгиева.

Шоколадовата фабрика, в партньорство с фондация “Светът на Мария”, осигурява предварителната подготовка на служителите  чрез специални програми за въвеждащо обучение.  Професионални ментори насърчават създаването на умения за работа и проследяват тяхното развитие. Трима души са наети на постоянен трудов договор от клиенти на социалното предприятие, в резултат на обучението им в тези програми.

Към момента в Регистъра на социалните предприятия на МТСП са вписани 31 социални предприятия, които осигуряват работа на 162 души от уязвимите групи на пазара на труда. Всички регистрирани предприятия могат да използват марката „Продукт на социално предприятие“ върху стоките и услугите, които предоставят. Фирмите най-често са от сферата на ресторантьорството, социалната работа, обслужване и озеленяване на сгради, производство на хранителни продукти, облекло и други персонални услуги.

важна информация