Вицепремиерът Лазаров и председателят ВАдвС обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на правата на децата

Вицепремиерът Лазаров и председателят ВАдвС обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на правата на децата

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров проведе среща с председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев. По време на срещата бяха очертани възможностите за засилване на сътрудничеството в областта на гарантиране на правата и интересите на децата.

Акцент в разговора беше необходимостта от партньорство между адвокатската общност и социалните работници, особено в случаите на родителски конфликти и участието на деца в правни процедури. Обсъдена бе и нуждата от консултиране и защита на правата на родителите и децата, както и организиране на съвместни дейности за популяризирането им.

Лазар Лазаров и Ивайло Дерменджиев обсъдиха и ползата от провеждане на обучителни семинари, научно-практически форуми и обмен на полезна информация с участието на експерти от двете страни.

важна информация