Вицепремиерът Донев и зам.-председателят на ЕК Дубравка Шуица обсъдиха демографските предизвикателства

Възможностите за преодоляване на демографските предизвикателства пред България и Европейския съюз чрез създаването на по-добри условия за живот в малките населени места и осигуряване на качествени грижи и услуги за децата и възрастните хора бяха обсъдени между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев и заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица по време на днешната им среща в Министерския съвет. 

1-4

Осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа е сред водещите приоритети на правителството, каза Гълъб Донев. Той подчерта, че служебният кабинет работи активно за изпълнението на инициативата на ЕК Европейска гаранция за детето, която има за цел да осигури безплатно образование, здравеопазване и грижи в ранна възраст за нуждаещите се деца.

Във фокуса ни са и мерките за преодоляване на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на малките населени места чрез изграждане на транспортна свързаност и достъп до социални, здравни и образователни услуги за населението в тези региони. Реализирането на различни проекти в тази посока допринасят за повишаване на качеството на живот в тях и дават по-добър шанс за тяхното развитие, добави Гълъб Донев. 

Вицепремиерът посочи, че на 15 октомври България ще внесе националния План за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия и подчерта, че с изпълнението на заложените в него проекти в социалната сфера ще се реформира грижата за възрастните хора чрез изграждане на нови социални услуги, които предоставят качествена и съобразена с индивидуалните потребности на хората грижа в близка до семейната среда. 

Дубравка Шуица приветства готовността на правителството и изрази надежда, че планът да бъде одобрен от Европейската комисия в рамките на 1-2 месеца. Тя посочи дългосрочната стратегия на ЕК за селските райони и обезпечаването им с интернет свързаност сред най-важните условия за  повишаване на качеството на живот и преодоляване на тяхното обезлюдяване. 

Човекът трябва да бъде поставен в центъра на всички политики. Трябва да намерим баланса между развитието на изкуствения интелект и високотехнологичните производства и техният принос за създаването на качествена социална система, за да може хората да имат по-добър живот в родните си места, каза в заключение вицепремиерът Гълъб Донев.

важна информация