Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

 

BTA

„Проектни предложения на обща стойност 12.1 млн. лв. бяха изпълнени по Проект „Красива България“ през 2023 г. С тях беше подобрена средата в училища, детски градини, културни институции и сгради, в които се предоставят административни услуги, социални дейности, здравни грижи, възможности за спорт“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на представянето на проекта за изграждането на достъпна среда до сградата на Българската телеграфна агенция с финансиране по „Красива България“.

Общата стойност на одобрените 47 проектни предложения включва 5.1 млн. лв. финансиране от проект „Красива България“ и 7 млн. лв. съфинансиране от кандидатите. Освен за строително-ремонтни дейности, средства от над 211 000 лв. са отделени за професионално обучение на безработни лица. На база посочените от бенефициентите данни, в резултат от изпълнението на финансираните през 2023 г. предложения са подобрени работните условия на близо 2000 служители в различни области и е осигурено по-качествено обслужване на над 320 000 граждани за година.

„За екипа на Министерството на труда и социалната политика Проект „Красива България“ е начин да подкрепим социалноотговорните администрации, представителите на малкия и среден бизнес, да работят за обновяване и подобряване на обществената среда и на социалната инфраструктура“, каза министър Шалапатова. Тя припомни, че проектът е и инструмент за положително въздействие върху пазара на труда, тъй като наемането на безработни за извършване на строителните дейности е условие за одобрение на проектните предложения.

С изпълнените през миналата година проекти е осигурена заетост в строителството за 540 души, от които 210 са наети чрез бюрата по труда безработни. От тях 157 души са преминали професионално обучение, а 52-ма от наетите безработни са останали на работа по трудови договори в съответните строителни фирми и след приключване на дейностите по проекта.

Министър Шалапатова припомни, че на 16 януари стартира кампанията за финансиране на проектни предложения по проект „Красива България“ за 2024 г., а най-желаната мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” вече става ежегодна. „За МТСП всеки опит на администрациите да бъдат достъпни, приобщаващи и да са част от демократичността в нашето общество е важна кауза. Работим интензивно с други институции, за да направим България достъпна за всички хора и всеки човек с функционални затруднения да се чувства част от обществото и да има възможност да реализира своя потенциал“, заяви министърът на труда и социалната политика.

Тя подчерта, че темата за достъпността има още един дискурс - за приемането на различието като ценност. „Достъпността на сградите е изключително важна, но по-важното е да приемаме различията и да гледаме на хората, които ги носят, като капитал на нашето общество“, каза министър Иванка Шалапатова.

 

важна информация