Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Никозия, Република Кипър

Уважаеми посетители,

 

 Добре дошли на интернет - страницата на Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на Република България в Никозия ,Кипър (СТСВ-Никозия)!   

 Тук се постарахме  да ви предоставим актуална обобщена информация, която да Ви подпомогне при живот и работа в  Република Кипър.

 СТСВ- Никозия  има за  цел да оказва помощ и съдействие  за защитата на интересите на български граждани, упражняващи заетост или пребиваващи на територията на острова  - чрез информиране, консултиране и насочване към компетентни институции. 

Поддържаме контакти и работим в сътрудничеството с официалните кипърски институции,  отговарящи за заетостта, социалното осигуряване, социалното подпомагане, защита на децата и семейството и др.

 Изградили сме много добро взаимодействие с трите кипърски синдикати по въпроси, касаещи спазване на трудовото законодателство, социалните права на работещите, безопасните и здравословни условия на труд, спазването на закона за минималното по часово заплащане и др.;

 Посещавайки рубриката „Живот и труд“ ще получите актуална информация за регистрация и пребиваване, за възможностите за търсене на работа, образование и признаване на дипломите ви в Кипър. Освен това ще се информирате най общо за трудовото и социалното законодателство на Кипър,  както и насочване към полезна информация от кипърските  институции .

 В рубриката „Контакти“ можете да се запознаете с  начините за  връзка с нас и възможностите  да получите консултация по телефона, електронната поща или за насрочване на лична консултация по интересуващи ви въпроси.

 Препоръчваме ви да посещавате регулярно рубриката „Новини“, където ще научавате за предстоящите прояви на СТСВ – Никозия и възможностите зa участие в тях, както и да се запознаете със съобщения по актуални въпроси, отнасящи се за българските граждани работещи в Кипър.

 Службата по трудови и социални въпроси не би могла да ви съдейства за намирането на конкретна работа, но ще направи всичко възможно за пълноценната защита на вашите трудови и социални права в Република Кипър. 

 Надявам се, че публикуваната тук информация ще е полезна за вас. А чрез посочените  линкове,  имате възможност  да посещавате интернет-страниците на кипърските  държавни институции за по конкретна информация.