Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид, Кралство Испания

Здравейте и добре дошли!

       Това е страницата на Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на България в Мадрид. Целта ни е чрез тази страница да Ви информираме за условията за пребиваване и труд в Кралство Испания, за новините в трудовата и социалната сфера и за начините да се свържете с нас.

       Основната задача на Службата е да помага за защитата на Вашите права при пребиваване и работа на територията на Испания, като Ви предоставя информация и консултации, оказва Ви съдействие и Ви  насочва към компетентни институции.

 

По-конкретно, Службата по трудови и социални въпроси може да Ви помогне за:

-     Информиране и консултиране относно условията за пребиваване и работа в Испания, и относно Вашите социални права при придвижване между България и Испания, вкл. за пенсии, обезщетения за безработица, майчинство, болест, детски добавки, помощи, здравни грижи;

-     Оказване на съдействие за защита на правата Ви в областта на труда и социалната политика;

-     Насочване, ако това е необходимо, към други институции в България и Испания, откъдето можете да получите информация и съдействие.

 

Сред дейностите на Службата са също така:

-    Информиране и консултиране на граждани и фирми в Испания относно българската нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика;

-      Поддържане на контакти и сътрудничество с български и испански институции, работещи в областта на заетостта, социалното осигуряване, социалните помощи, здравното осигуряване, инспектирането на труда и др.;

-     Развитие на сътрудничеството между българското и испанските министерства и други институции в областта на труда и социалната политика;

-    Изготвяне на информационни материали, справки и др. относно пазара на труда и социалните въпроси;

-      Участие в конференции, срещи и др. под. в Испания и в България по теми, свързани с труда и социалните въпроси.

 

Искрено се надяваме, че съдържанието на тази страница и информацията, която публикуваме, ще Ви бъдат от полза.

Как можете да се свържете с нас ще научите от рубриката КОНТАКТ.

В Рубриката ЖИВОТ И ТРУД можете да получите актуална информация относно Вашето пребиваване, работа, пенсионно осигуряване, обезщетения и помощи за безработица и други важни за Вас теми, вкл. линкове към полезни за Вас Интернет страници.

 

Невена Зидарова, ръководител на Службата по трудови и социални въпроси, Мадрид