Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

 ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЧЛ.35 АЛ.1 Т.3

 ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЧЛ.5 АЛ.1 Т.2

Част I

 ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.2

Част II

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЧЛ. 35 АЛ.1 Т.4

Емануела Емануилова Боева младши експерт     да ДК2-1/13.01.2021  
Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева главен експерт     ДК2-2/ 25.01.2021    
Георги Любомиров Георгиев главен експерт ДК1-1/08.02.2021   да ДК2-3/ 22.02.2021  
Даниела Борисова Велянова държавен експерт ДК1-2/26.02.2021   да ДК2-13/ 19.03.2021  
напуснал главен експерт ДК1-3/10.03.2021  

да

да

ДК2-18/ 31.03.2021

ДК2-19/ 01.04.2021 пром.

 
Росица Василева Колева главен експерт     ДК2-4/ 05.03.2021    
Ралица Стоянова Маринова главен експерт     ДК2-5/ 08.03.2021    
Зорница Станева Чеканова началник на отдел     ДК2-6/ 08.03.2021    
Лилия Стефанова Чолакова държавен експерт     ДК2-7/ 15.03.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-8/ 17.03.2021    
Тонислава Ангелова Сотирова началник на отдел     ДК2-9/ 18.03.2021    
Диана Николаева Грозданчева главен експерт     ДК2-10/ 18.03.2021    
Стоян Мирчев Гайдажиев главен експерт     ДК2-11/ 19.03.2021    
Диана Илиянова Димитрова главен юрисконсулт     ДК2-12/ 19.03.2021    
Елица Сергеева Спасова главен експерт     ДК2-14/ 24.03.2021    
напуснал инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА ДК1-4/ 24.03.2021   да ДК2-29/ 05.04.2021  
Борислава Тошкова Петрова главен експерт     ДК2-15/ 26.03.2021    
Магдалена Георгиева Тодорава-Димитрова главен експерт     ДК2-16/ 31.03.2021    
Людмила Николова Екова главен експерт     ДК2-17/ 31.03.2021    
Антоанета Иванова Томова-Цонева държавен експерт     ДК2-20/ 01.04.2021    
Емилия Славейкова Стойкова главен експерт     ДК2-21/ 01.04.2021    
Камелия Димитрова Калева младши експерт     ДК2-22/ 02.04.2021    
Юлия Йорданова Зафирова главен експерт     ДК2-23/ 02.04.2021    
Александър Александров Евтимов държавен експерт     ДК2-24/ 02.04.2021    
Александър Димитров Радонов младши експерт     ДК2-25/ 02.04.2021    
Младенка Иванова Христова главен експерт     ДК2-26/ 02.04.2021    
Мариета Димитрова Малчева-Ковачева главен експерт     ДК2-27/ 02.04.2021    
Маргарита Йорданова Маринова държавен експерт     ДК2-28/ 02.04.2021    
Евгени Кирилов Гогушев директор     ДК2-30/ 05.04.2021    
Валерия Валери Панайотова главен експерт     ДК2-31/ 05.04.2021    
Анжела Руменова Манолова-Дамянова старши експерт     ДК2-32/ 06.04.2021    
Станимира Петрова Парапунова директор     ДК2-33/ 07.04.2021    
Весела Бойкова Аверьянова главен експерт     ДК2-34/ 08.04.2021    
Ралица Христова Диканарова юрисконсулт ДК1-5/ 12.04.2021   да ДК2-94/ 26.04.2021  
Венета Петрова Тешовска главен експерт     ДК2-35/ 12.04.2021    
Валя Лазарова Василева старши експерт     ДК2-36/ 12.04.2021    
Георги Димчев Великов главен експерт     ДК2-37/ 12.04.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-38/ 12.04.2021    
Елена Валентинова Велкова началник на отдел     ДК2-39/ 12.04.2021    
Милена Георгиева Анастасова главен експерт     ДК2-40/ 13.04.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-41/ 13.04.2021    
Светослав Борисов Илонов старши експерт     ДК2-42/ 14.04.2021    
Юлиана Кирилова Василева главен юрисконсулт     ДК2-43/ 14.04.2021    
Китка Георгиева Славкова- Цолова юрисконсулт     ДК2-44/ 15.04.2021    
Нели Илиева Веселинова главен експерт     ДК2-45/ 15.04.2021    
Милена Петрова Митева началник на отдел     ДК2-46/ 15.04.2021   ДК4-3/15.06.2021
Бистра Димитрова Иванова финансов контрольор     ДК2-47/ 15.04.2021    
Евелина Василева Пейчинова главен експерт     ДК2-48/ 15.04.2021    
Георги Цветанов Янков началник на отдел     ДК2-49/ 16.04.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-50/ 16.04.2021    
Мария Николаева Железарова началник на отдел     ДК2-51/ 16.04.2021    
Ивайло Рангелов Найденов държавен експерт     ДК2-52/ 16.04.2021    
Вилислава Красимирова Станчева - Иванова старши експерт     ДК2-53/ 16.04.2021    
Николай Иванов Арнаудов главен експерт     ДК2-54/ 16.04.2021    
напуснал служител по СИ     ДК2-55/ 16.04.2021    
Адриана Валентонова Петрова старши експерт     ДК2-56/ 19.04.2021    
Янислава Кирилова Кирилова старши експерт     ДК2-57/ 19.04.2021    
Момчил Христов Масларов директор     ДК2-58/ 19.04.2021    
Михаил Илиев Илиев главен експерт     ДК2-59/ 19.04.2021    
Албена Младенова Славчова главен експерт     ДК2-60/ 19.04.2021    
Надежда Цветанова Делева главен специалист     ДК2-61/ 19.04.2021    
Дарина Петкова Конова държавен експерт     ДК2-62/ 19.04.2021    
Боряна Георгиева Ферманджиева главен експерт     ДК2-63/ 19.04.2021    
напуснал държавен експерт     ДК2-64/ 19.04.2021    
Нина Огнянова Нунева главен експерт     ДК2-65/ 20.04.2021    
Любомир Ангелов Крумов държавен инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-66/ 20.04.2021    
Елка Иванова Миланова началник на отдел     ДК2-67/ 20.04.2021    
Янка Георгиева Тренчева главен експерт     ДК2-68/ 21.04.2021    
напуснал експерт по МИС ДК1-6/ 21.04.2021   да ДК2-363/ 09.06.2021  
Тони Георгиев Тонев главен специалист     ДК2-69/ 21.04.2021    
Александрия Йорданова Александрова старши експерт     ДК2-70/ 21.04.2021    
Диана Бойчева Вълчова главен експерт     ДК2-71/ 21.04.2021    
Людмила Момчилова Пътникова главен експерт     ДК2-72/ 21.04.2021    
Наталия Иванова Иванова началник на отдел     ДК2-73/ 21.04.2021    
Ивелина Стайкова Шопска старши юрисконсулт     ДК2-74/ 21.04.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-75/ 21.04.2021    
Пламена Георгиева Петрова главен юрисконсулт     ДК2-76/ 21.04.2021    
Недялка Стайкова Драгоева директор     ДК2-77/ 22.04.2021    
Петър Костов Гъров началник на отдел     ДК2-78/ 22.04.2021    
Елена Стоилова Ласкова старши експерт     ДК2-79/ 22.04.2021    
Иван Тодоров Димитров държавен експерт     ДК2-80/ 22.04.2021    
Марина Петрова Петкова старши експерт     ДК2-81/ 22.04.2021    
Мирослава  Мирчева  Вълчева-Кондева главен експерт     ДК2-82/23.04.2021    
Елеонора Николова Пачеджиева директор     ДК2-83/ 23.04.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-84/ 23.04.2021    
Десислава Пламенова Маданска главен експерт     ДК2-85/ 23.04.2021    
Ивета Петрова Михайлова-Джекова главен експерт     ДК2-86/ 23.04.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-87/ 23.04.2021    
Красимира Иванова Миланчева главен експерт     ДК2-88/ 23.04.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-89/ 23.04.2021    
напуснал директор     ДК2-90/ 26.04.2021    
Ивайло Тодоров Димитров главен експерт     ДК2-91/ 26.04.2021    
Стефанка Иванова Орозова главен експерт     ДК2-92/ 26.04.2021    
Искра Милкова Петрова главен експерт     ДК2-93/ 26.04.2021    
Гергана Зефирова Върбанова-Енчева началник на отдел     ДК2-95/ 26.04.2021    
Нина Пламенова Рачинска директор     ДК2-96/ 26.04.2021    
Ива Атанасова Янева старши експерт     ДК2-97/ 26.04.2021    
Лъчезар Михайлов Величков старши експерт     ДК2-98/ 26.04.2021    
Ненко Петков Салчев началник на отдел     ДК2-99/ 26.04.2021    
Хубавинка Александрова Василева старши юрисконсулт     ДК2-100/ 27.04.2021    
Капка Николаева Паланова старши експерт     ДК2-101/ 27.04.2021    
Атанас Георгиев Колчаков държавен експерт     ДК2-102/ 27.04.2021    
Петя Асенова Ангелова старши експерт     ДК2-103/ 27.04.2021    
Васка Костадинова Семерджиева-Даракчиева държавен експерт     ДК2-104/ 27.04.2021    
Бояна Стефанова Янева главен експерт     ДК2-105/ 27.04.2021    
Елена Стафанова Петрова главен експерт     ДК2-106/ 27.04.2021    
Силвия Николаева Николова главен експерт     ДК2-107/ 27.04.2021    
Нина Стефанова Мининска главен експерн     ДК2-108/ 27.04.2021    
Цветомир Лъчезаров Симеонов старши експерт     ДК2-109/ 27.04.2021    
Зорница Цветанова Андровска старши експерт     ДК2-110/ 27.04.2021    
Миглена Радославова Славова старши сътрудник по УЕПП     ДК2-111/ 27.04.2021    
Тодор Димов Цацов старши експерт     ДК2-112/ 27.04.2021    
Кирил Емилов Атанасов старши експерт     ДК2-113/ 27.04.2021    
Мина Григорова Минчева старши експерт     ДК2-114/ 27.04.2021    
Пенка Славова Чакърова главен експерт     ДК2-115/ 27.04.2021    
Миглена Иванова Христова старши експерт     ДК2-116/ 27.04.2021    
Мария Кирчева Манолова главен експерт     ДК2-117/ 27.04.2021    
Гергана Стилиянова Янкова старши експерт     ДК2-118/ 27.04.2021    
Диана Стойкова Димова главен експерт     ДК2-119/ 27.04.2021    
Гергана Боянова Тодорова началник на отдел     ДК2-120/ 27.04.2021    
напуснал изпълнителен директор     ДК2-121/ 28.04.2021    
Георги Иванов Илиев началник на отдел     ДК2-122/ 28.04.2021    
Васил Асенов Асенов главен експерт     ДК2-123/ 28.04.2021    
Валерия Илиева Асенова държавен експерт     ДК2-124/ 28.04.2021    
напуснал съветник     ДК2-125/ 28.04.2021    
Красимира Жекова Айнаджиева старши експерт     ДК2-126/ 28.04.2021    
Виктория Якова Петрова главен експерт     ДК2-127/ 28.04.2021    
Ради Стефанов Футеков държавен експерт     ДК2-128/ 28.04.2021    
Ани димитрова Евгениева-Георгиева държавен експерт     ДК2-129/ 28.04.2021    
Мария Христова Донова старши експерт     ДК2-130/ 28.04.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-131/ 28.04.2021    
Борис Димитров Терзиев старши юрисконсулт     ДК2-132/ 28.04.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-133/ 28.04.2021    
Мила Либкнехт Мицова старши експерт     ДК2-134/ 28.04.2021    
Георги Георгиев Грудев държавен експерт     ДК2-135/ 29.04.2021    
Мила Георгиева Петрова-Серик старши експерт     ДК2-136/ 29.04.2021    
Златина Димитрова Карликова главен инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-137/ 29.04.2021    
Симона Валериева Методиева старши експерт     ДК2-138/ 29.04.2021    
Николай Бойков Алексиев старши експерт     ДК2-139/ 29.04.2021    
Илия Боянов Гаралиев старши експерт     ДК2-140/ 29.04.2021    
Цветинка Иванова Цанова старши експерт     ДК2-141/ 29.04.2021    
Ирина Цекова Иванова началник на отдел     ДК2-142/ 29.04.2021    
Людмил Димитров Димитров държавен експерт     ДК2-143/ 29.04.2021    
Марин Валентинов Байчев началник на отдел     ДК2-144/ 29.04.2021    
Даниела Любомирова Кичева- Соколова държавен експерт     ДК2-145/ 29.04.2021    
Тодор Борисов Кръстев главен експерт     ДК2-146/ 29.04.2021    
Елеонора Стойкова Бранкова инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-147/ 29.04.2021    
Лариса Петрова Тодорова държавен експерт     ДК2-148/ 29.04.2021    
Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова старши експерт     ДК2-149/ 05.05.2021    
Анелия Иванова Йорданова главен експерт     ДК2-150/ 05.05.2021    
Жана Ангелова Георгиева старши експерт     ДК2-151/ 05.05.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-152/ 05.05.2021    
Станислав Иванов Янакиев главен експерт     ДК2-153/ 05.05.2021    
Полина Петева Стойчева-Пиперова държавен експерт     ДК2-154/ 05.05.2021    
Цветанка Живкова Карапетрова главен експерт     ДК2-155/ 05.05.2021   ДК4-1/02.03.2021
Надя Валентинова Борисова старши експерт     ДК2-156/ 05.05.2021    
Янка Георгиева Тренчева - промяна главен експерт     ДК2-157/ 05.05.2021    
Александра Петрова Александрова старши експерт     ДК2-158/ 05.05.2021    
Петя Петрова Александрова старши експерт     ДК2-159/ 05.05.2021    
напуснал инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-160/ 05.05.2021    
Надежда Йорданова Харизанова държавен експерт     ДК2-161/ 05.05.2021    
Невена Костадинова Миленчева-Бабева главен експерт     ДК2-162/ 05.05.2021    
Бойка Йорданова Цолова-Върбанова държавен експерт     ДК2-163/ 05.05.2021    
Светослава Атанасова Божилова старши експерт     ДК2-164/ 05.05.2021    
Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова държавен експерт     ДК2-165/ 05.05.2021    
Даниела Атанасова Христова старши експерт     ДК2-166/ 07.05.2021    
Екатерина Асенова Папучиева главен експерт     ДК2-167/ 07.05.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-168/ 07.05.2021    
Людмила Йорданова Каменова главен експерт     ДК2-169/ 07.05.2021    
напуснал технически сътрудник     ДК2-170/ 07.05.2021    
Мила Богданова Николова младши експерт     ДК2-171/ 07.05.2021    
Румяна Илиева Михайлова старши експерт     ДК2-172/ 07.05.2021    
Венцислав Спасов Пачев главен експерт     ДК2-173/ 07.05.2021    
напуснал началник на отдел     ДК2-174/ 07.05.2021    
Теодора Славчева Тодорова главен експерт     ДК2-175/ 10.05.2021    
Теодор Тодоров Цанев старши експерт     ДК2-176/ 10.05.2021    
напуснал съветник     ДК2-177/ 10.05.2021    
Татяна Младенова Георгиева главен експерт     ДК2-178/ 10.05.2021    
Ваня Йорданова Янкулова главен експерт     ДК2-179/ 10.05.2021    
Гергана Валериева Тончева старши експерт     ДК2-180/ 10.05.2021    
Андрей Иванов Обретенов старши експерт     ДК2-181/ 10.05.2021    
Десислава Георгиева Георгиева старши експерт     ДК2-182/ 10.05.2021    
Живка Грудева Жекова-Попова главен експерт     ДК2-183/ 10.05.2021    
Ирина Анатолиева Симеонска държавен експерт     ДК2-184/ 10.05.2021    
Ивияна Начева Рачева държавен експерт     ДК2-185/ 10.05.2021    
Иванка Ценкова Младенова главен експерт     ДК2-186/ 10.05.2021    
напуснал държавен експерт     ДК2-187/ 10.05.2021    
Любомира Николаева Аршинкова държавен експерт     ДК2-188/ 10.05.2021    
Мария Тодорова Иванова старши експерт     ДК2-189/ 10.05.2021    
Милена Сашева Терзиева държавен вътрешен одитор     ДК2-190/ 10.05.2021    
напуснал директор     ДК2-191/ 10.05.2021    
Георги Иванов Иванов главен експерт     ДК2-192/ 10.05.2021    
Виргиния Иванова Цанова държавен експерт     ДК2-193/ 10.05.2021    
Златка Петкова Петкова държавен вътрешен одитор     ДК2-194/ 10.05.2021    
Мая Стойнева Енева държавен вътрешен одитор     ДК2-195/ 10.05.2021    
напуснал началник на отдел     ДК2-196/ 10.05.2021    
Димитрина Петрова Иванова главен експерт     ДК2-197/ 10.05.2021    
Стефка Василева Лиманска началник на отдел     ДК2-198/ 10.05.2021    
Теодора Ангелова Тодорова началник на отдел     ДК2-199/ 10.05.2021    
Малин Митков Субев главен вътрешен одитор     ДК2-200/ 10.05.2021    
Евгения Василева Станкева държавен експерт     ДК2-201/ 10.05.2021    
Мария Божидарова Вангелова старши експерт     ДК2-202/ 10.05.2021    
Румен Петров Донев държавен експерт     ДК2-203/ 10.05.2021    
Наталия Георгиева Гьорева старши експерт     ДК2-204/ 10.05.2021    
Боян Валентинов Петров старши експерт     ДК2-205/ 10.05.2021    
ЕленаЛюбчова Динева - Каменова главен експерт     ДК2-206/ 10.05.2021    
Александрина Владиславова Михайлова младши експерт     ДК2-207/ 10.05.2021    
Живка Петрова Минчева държавен експерт     ДК2-208/ 10.05.2021    
Желена Иванова Демирова младши експерт     ДК2-209/ 10.05.2021    
Лилия Миланова Тодорова главен експерт     ДК2-210/ 10.05.2021    
Росица Георгиева Стоичкова главен експерт     ДК2-211/ 10.05.2021    
Цонко Атанасов Кучев главен вътрешен одитор     ДК2-212/ 10.05.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-213/ 10.05.2021    
Марина Кирилова Янева старши експерт     ДК2-214/ 11.05.2021    
Теодора Качова Любенова държавен експерт     ДК2-215/ 11.05.2021    
Ангел Стефанов Вълков главен експерт     ДК2-216/ 11.05.2021    
Цветелина Красимирова Христова главен експерт     ДК2-217/ 11.05.2021    
Йоанна Петрова Германова държавен експерт     ДК2-218/ 11.05.2021    
Гергана Ангелова Тончева старши експерт     ДК2-219/ 11.05.2021    
Галя Георгиева Савова държавен експерт     ДК2-220/ 11.05.2021    
напуснал началник на отдел     ДК2-221/ 11.05.2021    
Георги Величков Стойнев държавен експерт     ДК2-222/ 11.05.2021    
Красимира Йорданова Колева старши експерт     ДК2-223/ 11.05.2021    
Галя Генова Синабова старши експерт     ДК2-224/ 11.05.2021    
Веселин Спасов Спасов главен експерт     ДК2-225/ 11.05.2021    
Цветан Милков Иванов главен експерт     ДК2-226/ 11.05.2021    
Меглена Стефанова Константинова старши експерт     ДК2-227/ 11.05.2021    
Евелина Веселинова Христова старши експерт     ДК2-228/ 11.05.2021    
Аглика Стойчева Липчева директор     ДК2-229/ 11.05.2021    
Мария Стойкова Савова главен експерт     ДК2-230/ 11.05.2021    
Филка Николова Младжова старши експерт     ДК2-231/ 11.05.2021    
Яна Йорданова Якова главен вътрешен одитор     ДК2-232/ 11.05.2021    
Ана Александрова Маринова старши експерт     ДК2-233/ 11.05.2021    
Десислава Славчева Борисова началник на отдел     ДК2-234/ 11.05.2021    
Цветан Петков Балевски главен експерт     ДК2-235/ 11.05.2021    
Орлин Александров Кръстев главен експерт     ДК2-236/ 11.05.2021    
Божидара Георгиева Станкова-Бочева главен експерт     ДК2-237/ 11.05.2021    
Мишел Варужан Гутсузян директор     ДК2-238/ 11.05.2021    
Надежда Руменова Огнянова главен експерт     ДК2-239/ 11.05.2021   ДК4-2/11.05.2021
Наталия Димитрова Ефремова заместник главен директор     ДК2-240/ 11.05.2021    
Ралица Стефанова Станева-Костова старши експерт     ДК2-241/ 11.05.2021    
Светослава Петрова Илиева-Цибранска главен експерт     ДК2-242/ 11.05.2021    
Анета Атанасова Станулова главен експерт     ДК2-243/ 11.05.2021    
Ташка Неделчева Габровска държавен експерт     ДК2-244/ 11.05.2021    
Даниела Михаилова Стракова старши експерт     ДК2-245/ 11.05.2021    
Деница Вескова Тенчева - Фока старши експерт     ДК2-246/ 11.05.2021    
Миляна Кръстева Павлова държавен експерт     ДК2-247/ 11.05.2021    
Сашка Асенова Захариева главен експерт     ДК2-248/ 11.05.2021    
Ивелина Василева Върбанова главен експерт     ДК2-249/ 11.05.2021    
Олга Тенчева Тенева старши експерт     ДК2-250/ 11.05.2021    
Илиян Огнянов Саралиев началник на отдел     ДК2-251/ 11.05.2021    
Славка Георгиева Радева главен експерт     ДК2-252/ 11.05.2021    
Петя Ангелова Малакова началник на отдел     ДК2-253/ 11.05.2021    
Красена Димова Стоименова главен експерт     ДК2-254/ 11.05.2021    
Ясен Емилов Димитров старши експерт     ДК2-255/ 11.05.2021    
Даниела Христова Попова старши експерт     ДК2-256/ 11.05.2021    
Нелислава Георгиева Стоянова младши експерт     ДК2-257/ 12.05.2021    
Мария Димитрова Енева държавен експерт     ДК2-258/ 12.05.2021    
Вергиния Георгиева Власакива главен експерт     ДК2-259/ 12.05.2021    
Лъчезар Иванов Манов главен експерт     ДК2-260/ 12.05.2021    
Стефан Данаилов Данаилов държавен експерт     ДК2-261/ 12.05.2021    
Мишел Варужан Гутсузян директор ДК1-7/12.05.2021   да ДК2-366/ 11.06.2021  
Десислава Иванова Георгиева-Ушколова началник на отдел     ДК2-262/ 12.05.2021    
Мария Веселинова Петрова главен експерт     ДК2-263/ 12.05.2021    
Ася Нинова Илиева главен експерт     ДК2-264/ 12.05.2021    
Емилия Русева Чилингирова старши експерт     ДК2-265/ 12.05.2021    
Йорданка Славянова Славова главен експерт     ДК2-266/ 12.05.2021    
Мирослава Руменова Стоицева старши експерт     ДК2-267/ 12.05.2021    
Александрина Александрова Борисова главен експерт     ДК2-268/ 12.05.2021    
Венцислава Бобчева Тодорова главен експерт     ДК2-269/ 12.05.2021    
Теодора Емилова Тодорова старши експерт     ДК2-270/ 12.05.2021    
Петър Светлозаров Карагинев главен експерт     ДК2-271/ 12.05.2021    
Гергана Менкова Малинова старши експерт     ДК2-272/ 12.05.2021    
Искрен Иванов Ангелов началник на отдел     ДК2-273/ 12.05.2021    
Зоя Иванова Каукова-Иванова държавен експерт     ДК2-274/ 12.05.2021    
Севдалина Велчева Стоянова старши експерт     ДК2-275/ 12.05.2021    
Свилен Николаев Стойков старши експерт     ДК2-276/ 12.05.2021    
Венета Николова Рачева-Йорданова старши експерт     ДК2-277/ 12.05.2021    
Младен Николов Христов старши експерт     ДК2-278/ 12.05.2021    
Нина Добрева Спирдонова главен експерт     ДК2-279/ 12.05.2021    
напуснал парламентарен секретар     ДК2-280/ 12.05.2021    
Антония Недялкова Делчева главен експерт     ДК2-281/ 12.05.2021    
Ваня Делчева Стамболова старши експерт     ДК2-282/ 12.05.2021    
Симеон Ленинов Струкански главен вътрешен одитор     ДК2-283/ 12.05.2021    
Христо Георгиев Христов старши експерт     ДК2-284/ 12.05.2021    
Мария Тодорова Василева старши експерт     ДК2-285/ 12.05.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-286/ 12.05.2021    
Ефросина Стефанова Тикварска- Николова държавен експерт     ДК2-287/ 12.05.2021    
Данаил Недков Русев старши експерт     ДК2-288/ 12.05.2021    
Десислава Юлианова Митова старши експерт     ДК2-289/ 12.05.2021    
Снежана Цецова Александрова държавен експерт     ДК2-290/ 12.05.2021    
Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова държавен експерт     ДК2-291/ 12.05.2021    
напуснал началник на полит. кабинет на министъра ДК1-8/ 13.05.2021        
Даниел Христов Динев държавен експерт     ДК2-292/ 13.05.2021    
Силвана Маринчева Маринчева главен експерт     ДК2-293/ 13.05.2021    
Илиана Румянова Ковачева главен експерт     ДК2-294/ 13.05.2021    
Ралица Миленова Манолова-Мирчева главен експерт     ДК2-295/ 13.05.2021    
Златина Иванова Найденова държавен експерт     ДК2-296/ 13.05.2021    
Стоилка Бориславова Панева главен експерт     ДК2-297/ 13.05.2021    
Магдалена Крумова Крумова главен експерт     ДК2-298/ 13.05.2021    
Елена Димитрова Стаматова-Захова главен експерт     ДК2-299/ 13.05.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-300/ 13.05.2021    
Елена Любомирова Кременлиева директор     ДК2-301/ 13.05.2021    
Иванка Милушева Игнатова държавен експерт     ДК2-302/ 13.05.2021    
Райна Тодорова Шопова главен експерт     ДК2-303/ 13.05.2021    
Ирина Цекова Димитрова главен експерт     ДК2-304/ 13.05.2021    
Магдалена Георгиева Георгиева старши експерт     ДК2-305/ 13.05.2021    
Георги Андреев Бъркашки главен експерт     ДК2-306/ 13.05.2021    
Антония Иванова Атанасова старши експерт     ДК2-307/ 13.05.2021    
Мариела Петрова Георгиева старши експерт     ДК2-308/ 13.05.2021    
Снежана Александрова Ангелова главен експерт     ДК2-309/ 13.05.2021    
Зоя Воиславова Асенова главен експерт     ДК2-310/ 13.05.2021    
Манол Димов Манолов старши експерт     ДК2-311/ 13.05.2021    
Мария Христова Тютюнджиева старши експерт     ДК2-312/ 13.05.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-313/ 13.05.2021    
Тоника Колева Дечева старши експерт     ДК2-314/ 13.05.2021    
Антон Георгиев Тонев главен експерт     ДК2-315/ 13.05.2021    
Цветелина Горанова Островска държавен експерт     ДК2-316/ 13.05.2021    
Елица Валентинова Славчева-Борисова началник на отдел     ДК2-317/ 13.05.2021    
Владимира Стойкова Ал Хашим старши експерт     ДК2-318/ 13.05.2021    
Снежана Димова Чакърова старши експерт     ДК2-319/ 14.05.2021    
Елеонора Николова Алексиева главен експерт     ДК2-320/ 14.05.2021    
Анелия Николаева Ценова старши експерт     ДК2-321/ 14.05.2021    
Боряна Паунова Стайкова държавен инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-322/ 14.05.2021    
Лилия Петрова Стоянович главен директор     ДК2-323/ 14.05.2021    
Албена Кирилова Станкова старши вътрешен одитор     ДК2-324/ 14.05.2021    
Светлана Велкова Минева главен експерт     ДК2-325/ 14.05.2021    
Венета Георгиева Велкова държавен инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-326/ 14.05.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-327/ 14.05.2021    
Анна Савова Савова главен експерт     ДК2-328/ 14.05.2021    
Лилия Емилова Кирилова старши експерт     ДК2-329/ 14.05.2021    
Мариела Иванова Йорданова главен инспектор по чл.46 от ЗА     ДК2-330/ 14.05.2021    
Таня Петкова Петрова главен експерт     ДК2-331/ 14.05.2021    
Димитър Стоянов Божилов главен експерт     ДК2-332/ 14.05.2021    
Наталия Илиева Анастасова заместник главен директор     ДК2-333/ 14.05.2021    
напуснал началник на отдел     ДК2-334/ 14.05.2021    
Владимир Александров Олшевски главен експерт     ДК2-335/ 14.05.2021    
Томислава Валентинова Евстатиева старши експерт     ДК2-336/ 14.05.2021    
Гергана Асенова Казакова държавен експерт     ДК2-337/ 14.05.2021    
Десислава Боянова Кожухарова старши експерт     ДК2-338/ 14.05.2021    
Мирела Димитрова Хаджиева старши сътрудник по УЕПП     ДК2-339/ 17.05.2021    
Красимира Иванова Иванова главен експерт     ДК2-340/ 17.05.2021    
Иван Иванов Младенов главен експерт     ДК2-341/ 17.05.2021    
Десислава Иванова Диммтрова главен експерт     ДК2-342/ 17.05.2021    
Албена Валентинова Габрова старши експерт     ДК2-343/ 17.05.2021    
Радка Генова Георгиева-Асенова старши експерт     ДК2-344/ 17.05.2021    
Роберто Данчев Маринов старши експерт     ДК2-345/ 17.05.2021    
Галин Стоянов Градев старши експерт     ДК2-346/ 17.05.2021    
Веселин Борисов Будинов сътрудник по УЕПП     ДК2-347/ 18.05.2021    
напуснал старши експерт     ДК2-348/ 18.05.2021    
Галин Стоянов Градев старши експерт     ДК2-349/ 19.05.2021    
Емануела Емануилова Боева младши експерт     ДК2-350/ 19.05.2021    
Димитър Стоянов Божилов - промяна главен експерт     ДК2-351/ 25.05.2021    
Валя Димитрова Викентиева главен специалист ДК1-9/ 25.05.2021   да ДК2-369/ 17.06.2021  
Искра Димитрова Апостолова-Григорова главен специалист ДК1-10/ 25.05.2021   да ДК2-368/ 15.06.2021  
Димитър Стоянов Божилов - промяна главен експерт     ДК2-352/31.05.2021    
напуснал изпълнителен директор на БГЦПО     ДК2-353/ 03.06.2021    
Петър Костов Гъров - промяна началник на отдел     ДК2-354/ 04.06.2021    
Младенка Иванова Христова - промяна главен експерт     ДК2-355/ 04.06.2021    
Росица Василева Колева - промяна главен експерт     ДК2-356/ 04.06.2021    
Тонислава Ангелова Сотирова - промяна началник на отдел     ДК2-357/ 04.06.2021   ДК4-4/01.11.2021
напуснал главен експерт     ДК2-358/ 07.06.2021    
Владимир Александров Олшевски - промяна главен експерт     ДК2-359/ 07.06.2021    
напуснал главен експерт     ДК2-360/ 08.06.2021    
Красимира Йорданова Колева - промяна старши експерт     ДК2-361/ 09.06.2021    
Ана Александрова Маринова - промяна старши експерт     ДК2-362/ 09.06.2021    
Галя Георгиева Савова - промяна държавен експерт     ДК2-365/ 11.06.2021    
Любомира Николаева Аршинкова - промяна държавен експерт     ДК2-367/ 11.06.2021    
Даниела Йорданова Василева главен експерт
ДК1-11/ 25.06.2021
  да ДК2-370/ 27.07.2021  
Георги Тодоров Евтимов младши експерт ДК1-12/ 14.07.2021   да ДК2-371/04.08.2021  
напуснал изпълнителен директор на БГЦПО ДК1-13/21.07.2021        
Таня Миткова Иванова старши експерт ДК1-14/ 21.07.2021   да ДК2-373/17.08.2021  
Асен Стефанов Балабанов старши експерт ДК1-15/ 23.07.2021   да ДК2-374/ 25.08.2021  
Емануела Емануилова Симард главен експерт ДК1-16/ 29.07.2021   да ДК2-372/ 10.08.2021  
Боряна Валентинова Страхилова изпълнителен директор на ДП БГЦПО ДК1-17/ 23.08.2021   да ДК2-375/ 02.09.2021  
Мария Тодорова Тодорова старши експерт ДК1-18/ 26.08.2021   да ДК2-376/ 04.10.2021  
Емили Емилова Стоянова младши експерт ДК1-19/ 13.10.2021   да ДК2-377/ 01.11.2021  
Тони Георгиев Тонев старши експерт ДК1-20/ 13.10.2021   да ДК2-378/ 02.11.2021  
напуснал старши експерт ДК1-21/15.11.2021   да ДК2-379/ 13.12.2021  
Цецка Михайлова Адиркова главен експерт ДК1-22/19.11.2021   да ДК2-380/16.12.2021  
напуснал главен експерт ДК1-23/13.12.2021        
Мишел Варужан Гутсузян директор ДК1-24/13.12.2021        
Габриела Николаева Николова старши експерт ДК1-25/16.12.2021        
Стоян Михайлов Мирчев началник на политическия кабинет ДК1-26/29.12.2021        
напуснал парламентарен секретар ДК1-27/30.12.2021        

 

важна информация