Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.3 ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2 Част I ДЕКЛАРАЦИЯ
ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2
Част II
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.4
напуснал   ДК1-1/09.01.2019   да ДК2-1/21.01.2019  
напуснал главен експерт

ДК1-2/ 29.01.2019

  да ДК2-2/ 12.02.2019  
напуснал младши експерт ДК1-3/ 06.02.2019        
напуснал младши експерт ДК1-4/ 06.02.2019        
напуснал   ДК1-5/08.02.2019   да ДК2-3/07.03.2019  
Таня Петкова Петрова главен експерт

ДК1-6/ 20.02.2019

  да ДК2-4/20.02.2019  
напуснал началник на отдел     ДК2-5/ 22.03.2019    
Илия Боянов Гаралиев старши експерт     ДК2-6/ 04.04.2019   ДК4-2/ 11.03.2019
Весела Бойкова Аверьянова главен експерт

ДК1-8/ 18.03.2019

  да ДК2-7/ 05.04.2019  
Цветелина Красимирова Димитрова главен експерт     ДК2-8/ 08.04.2019    
Станислав Иванов Янакиев главен експерт     ДК2-9/ 08.04.2019    
Ивелина Стайкова Шопска старши юрисконсулт     ДК2-10/ 08.04.2019    
Китка Георгиева Славкова-Цолова юрисконсулт     ДК2-11/ 08.04.2019    
Михаил Илиев Илиев главен експерт     ДК2-12/ 09.04.2019    
Антоанета Иванова Томова-Цонева държавен експерт     ДК2-13/ 10.04.2019    
Елена Любчова Динева-Каменова главен експерт

ДК1-7/ 18.03.2019

  да ДК2-14/ 10.04.2019  
Искра Милкова Петрова главен експерт     ДК2-15/ 12.04.2019    
Янка Георгиева Тренчева главен експерт

ДК1-9/ 25.03.2019

  да ДК2-16/ 12.04.2019  
Искра Милкова Петрова главен експерт     ДК2-17/ 12.04.2019    
Илия Боянов Гаралиев старши експерт     ДК2-18/ 15.04.2019    
Борислава Тошкова Петрова главен експерт     ДК2-19/ 15.04.2019    
Юлиана Кирилова Василева главен юрисконсулт     ДК2-20/ 15.04.2019    
Eмилия Славейкова Стойкова главен експерт     ДК2-21/ 15.04.2019    
Дарина Петкова Конова държавен експерт     ДК2-22/ 15.04.2019    
Николаюй Иванов Арнаудов главен експерт     ДК2-23/ 16.04.2019    
Надежда Цветанова Делева главен специалист     ДК2-24/ 16.04.2019    
Момчил Христов Масларов държавен експерт     ДК2-25/ 17.04.2019    
Росица Василева Колева главен експерт     ДК2-26/ 17.04.2019    
Китка Георгиева Славкова-Цолова юрисконсулт     ДК2-27/ 18.04.2019    
Ивелина Стайкова Шопска старши юрисконсулт     ДК2-28/ 18.04.2019    
Теодор Тодоров Цанев главен експерт     ДК2-29/ 19.04.2019    
Цветелина Красимирова Димитрова главен експерт     ДК2-30/ 19.04.2019    
Станислав Иванов Янакиев главен експерт     ДК2-31/ 19.04.2019    
Росица Василева Колева главен експерт     ДК2-32/ 19.04.2019    
Анета Атанасова Станулова главен експерт     ДК2-33/ 19.04.2019    
Красена Димова Стоименова главен експерт     ДК2-34/ 22.04.2019    
Васил Асенов Асенов главен експерт     ДК2-35/ 22.04.2019    
Ненко Петков Салчев държавен експерт     ДК2-36/ 22.04.2019    
Александрина Владиславова Михайлова младши експерт     ДК2-37/ 22.04.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-38/ 23.04.2019    
Васка Костадинова Семерджиева-Даракчиева държавен експерт     ДК2-39/ 23.04.2019    
Георги Андреев Бъркашки главен експерт     ДК2-40/ 23.04.2019    
напуснал главен специалист     ДК2-41/ 24.04.2019    
Гергана Стилиянова Янкова младши експерт     ДК2-42/ 24.04.2019    
Пламена Георгиева Петрова старши юрисконсулт     ДК2-43/ 24.04.2019    
Лъчезар Иванов Манов главен експерт     ДК2-44/ 24.04.2019    
Мариета Димитрова Малчева-Ковачева главен експерт     ДК2-45/ 24.04.2019    
Елеонора Николова Пачеджиева директор     ДК2-46/ 25.04.2019    
Виктория Якова Петрова старши експерт     ДК2-47/ 25.04.2019    
Мила Либкнехт Мицова старши експерт     ДК2-48/ 25.04.2019    
напуснал       ДК2-49/ 25.04.2019    
Даниела Христова Попова старши експерт     ДК2-50/ 25.04.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-51/ 30.04.2019    
Александър Александров Евтимов държавен експерт     ДК2-52/ 30.04.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-53/ 02.05.2019    
Бойка Йорданова Цолова-Върбанова държавен експерт     ДК2-54/ 02.05.2019    
Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева главен експерт     ДК2-55/ 02.05.2019    
Боряна Георгиева Ферманджиева главен експерт     ДК2-56/ 02.05.2019    
Елеонора Николова Алексиева главен експерт     ДК2-57/ 02.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-58/ 02.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-59/ 02.05.2019    
Мила Богданова Николова младши експерт     ДК2-60/ 03.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-61/ 03.05.2019    
Любомир Ангелов Крумов държавен инспектор     ДК2-62/ 03.05.2019    
Иванка Ценкова Младенова главен експерт     ДК2-63/ 03.05.2019    
напуснал директор     ДК2-64/ 07.05.2019    
Петър Костов Гъров началник на отдел     ДК2-65/ 07.05.2019    
Ивияна Начева Рачева държавен експерт     ДК2-66/ 07.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-67/ 07.05.2019    
Младенка Иванова Христова главен експерт     ДК2-68/ 07.05.2019   ДК4-6/ 23.08.2019
Емилия Господинова Дескова старши експерт     ДК2-69/ 07.05.2019    
Елена Стоилова Ласкова старши експерт     ДК2-70/ 07.05.2019    
Желена Иванова Демирова младши експерт     ДК2-71/ 07.05.2019    
Кирил Емилов Атанасов старши експерт     ДК2-72/ 07.05.2019    
Светослава Атанасова Божилова старши експерт     ДК2-73/ 07.05.2019    
Виргиния Иванова Цанова главен експерт     ДК2-74/ 07.05.2019    
Стефанка Иванова Орозова главен експерт     ДК2-75/ 07.05.2019    
Ивайло Рангелов Найденов държавен експерт     ДК2-76/ 07.05.2019    
Лилия Стефанова Чолакова държавен експерт     ДК2-77/ 07.05.2019    
Георги Иванов Иванов главен експерт     ДК2-78/ 07.05.2019    
Иван Иванов Младенов главен експерт     ДК2-79/ 07.05.2019   ДК4-5/ 09.05.2019
Ивайло Рангелов Найденов държавен експерт     ДК2-80/ 07.05.2019    
Татяна Младенова Георгиева главен експерт     ДК2-81/ 07.05.2019    
Веселин Спасов Спасов главен експерт     ДК2-82/ 07.05.2019    
Албена Младенова Славчова главен експерт     ДК2-83/ 07.05.2019    
Валя Лазарова Василева старши експерт     ДК2-84/ 07.05.2019    
Десислава Иванова Георгиева началник на отдел     ДК2-85/ 07.05.2019    
Ради Стефанов Футеков държавен експерт     ДК2-86/ 07.05.2019    
Станимира Петрова Парапунова началник на отдел     ДК2-87/ 07.05.2019    
Анелия Николаева Ценова старши експерт     ДК2-88/ 07.05.2019    
Ирина Анатолиева Симеонска държавен експерт     ДК2-89/ 07.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-90/ 07.05.2019    
Стефан Данаилов Данаилов главен експерт     ДК2-91/ 07.05.2019    
Мая Стойнева Енева държавен вътрешен одитор     ДК2-92/ 07.05.2019    
Ивайло Тодоров Димитров главен експерт     ДК2-93/ 07.05.2019    
Диана Илиянова Димитрова главен юрисконсулт     ДК2-94/ 07.05.2019    
Георги Цветанов Янков началник на отдел     ДК2-95/ 08.05.2019    
Миглена Радославова Славова старши сътрудник по УЕПП     ДК2-96/ 08.05.2019    
Цветан Милков Иванов главен експерт     ДК2-97/ 08.05.2019    
Евгени Кирилов Гогушев директор     ДК2-98/ 08.05.2019    
Петър Светлозаров Карагинев главен експерт     ДК2-99/ 08.05.2019    
Милена Сашева Терзиева държавен вътрешен одитор     ДК2-100/ 08.05.2019   ДК4-1/ 08.03.2019
Надя Валентинова Борисова старши експерт     ДК2-101/ 08.05.2019    
Людмила Момчилова Пътникова главен експерт     ДК2-102/ 08.05.2019    
Людмил Димитров Димитров държавен експерт     ДК2-103/ 08.05.2019    
Ива Атанасова Янева старши експерт     ДК2-104/ 08.05.2019    
Камелия Димитрова Калева младши експерт     ДК2-105/ 08.05.2019    
напуснал началник на отдел     ДК2-106/ 08.05.2019    
Адриана Валентинова Петрова старши експерт     ДК2-107/ 08.05.2019    
Атанас Георгиев Колчаков държавен експерт     ДК2-108/ 08.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-109/ 08.05.2019    
напуснал съветник     ДК2-110/ 08.05.2019    
Тонислава Ангелова Сотирова началник на отдел     ДК2-111/ 08.05.2019    
Орлин Александров Кръстев главен ексепрт     ДК2-112/ 08.05.2019    
Бистра Димитрова Иванова финансов контрольор     ДК2-113/ 08.05.2019    
Росица Георгиева Стоичкова главен експерт     ДК2-114/ 08.05.2019    
Даниела Атанасова Христова старши експерт     ДК2-115/ 08.05.2019    
Анжела Руменова Манолова младши експерт     ДК2-116/ 08.05.2019    
Наталия Иванова Иванова началник на отдел     ДК2-117/ 08.05.2019    
Цветинка Иванова Цанова младши експерт     ДК2-118/ 08.05.2019    
Александра Петрова Александрова старши експерт     ДК2-119/ 08.05.2019    
Албена Цветанова Терзиева главен вътрешен одитор     ДК2-120/ 08.05.2019    
Петя Петрова Александрова старши експерт     ДК2-121/ 08.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-122/ 08.05.2019    
Цветанка Живкова Карапетрова главен експерт     ДК2-123/ 09.05.2019    
Светослава Петрова Илиева-Цибранска главен експерт     ДК2-124/ 09.05.2019    
Диана Николаева Грозданчева главен експерт     ДК2-125/ 09.05.2019    
Милена Петрова Митева началник на отдел     ДК2-126/ 09.05.2019    
напуснал главен юрисконсулт     ДК2-127/ 09.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-128/ 09.05.2019    
Венета Петрова Тешовска главен експерт     ДК2-129/ 09.05.2019    
Елена Стефанова Петрова главен експерт     ДК2-130/ 09.05.2019    
Томислава Валентинова Евстатиева старши експерт     ДК2-131/ 09.05.2019    
Гергана Асенова Казакова държавен експерт     ДК2-132/ 09.05.2019    
Зорница Цветанова Андровска старши експерт     ДК2-133/ 09.05.2019    
Нина Стефанова Мининска главен експерт     ДК2-134/ 09.05.2019    
Цветомир Лъчезаров Симеонов старши експерт     ДК2-135/ 09.05.2019    
Мария Веселинова Петрова старши експерт     ДК2-136/ 09.05.2019    
Ваня Делчева Стамболова старши експерт     ДК2-137/ 09.05.2019    
Антония Недялкова Делчева старши експерт     ДК2-138/ 09.05.2019    
Марина Кирилова Янева старши експерт     ДК2-139/ 09.05.2019    
Десислава Георгиева Георгиева старши експерт     ДК2-140/ 09.05.2019    
Ангел Стефанов Вълков главен експерт     ДК2-141/ 09.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-142/ 09.05.2019    
Златка Петкова Петкова държавен вътрешен одитор     ДК2-143/ 09.05.2019   ДК4-4/ 09.05.2019
Андрей Иванов Обретенов старши експерт     ДК2-144/ 09.05.2019    
Мария Димитрова Енева държавен експерт     ДК2-145/ 09.05.2019    
Ташка Неделчева Габровска държавен експерт     ДК2-146/ 09.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-147/ 09.05.2019    
Наталия Димитрова Ефремова заместник главен директор     ДК2-148/ 09.05.2019    
Бояна Стефанова Янева държавен експерт     ДК2-149/ 10.05.2019    
Мирослава Мирчева Вълчева-Кондева главен експерт     ДК2-150/ 10.05.2019    
Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова старши експерт     ДК2-151/ 10.05.2019    
Гергана Валериева Тончева старши експерт     ДК2-152/ 10.05.2019    
Людмила Николова Екова главен експерт     ДК2-153/ 10.05.2019    
Славка Георгиева Радева главен експерт     ДК2-154/ 10.05.2019    
напуснал държавен експерт     ДК2-155/ 10.05.2019    
Хубавинка Александрова Василева старши юрисконсулт     ДК2-156/ 10.05.2019    
Лилия Петрова Стоянович главен директор     ДК2-157/ 10.05.2019    
Даниел Христов Динев държавен експерт     ДК2-158/ 10.05.2019    
Свилен Николаев Стойков старши експерт     ДК2-159/ 10.05.2019    
Венета Николова Рачева-Йорданова старши експерт     ДК2-160/ 10.05.2019    
Филка Николова Младжова старши експерт     ДК2-161/ 10.05.2019    
Севдалина Велчева Стоянова старши експерт     ДК2-162/ 10.05.2019    
Александрина Александрова Борисова старши експерт     ДК2-163/ 10.05.2019    
Людмила Йорданова Каменова старши експерт     ДК2-164/ 10.05.2019    
Нели Илиева Веселинова главен експерт     ДК2-165/ 10.05.2019    
Десислава Пламенова Мадански главен специалист     ДК2-166/ 10.05.2019    
Тони Георгиев Тонев главен специалист     ДК2-167/ 10.05.2019    
Боян Валентинов Петров старши експерт     ДК2-168/ 10.05.2019    
напуснал       ДК2-169/ 10.05.2019    
Мила Георгиева Петрова старши експерт     ДК2-170/ 10.05.2019    
Анна Николова Матеева заместник главен директор     ДК2-171/ 10.05.2019    
Цветан Петков Балевски главен експерт     ДК2-172/ 10.05.2019    
Галя Георгиева Савова държавен експерт     ДК2-173/ 10.05.2019    
Гергана Зефирова Върбанова-Енчева началник на отдел     ДК2-174/ 10.05.2019    
Вилислава Красимирова Станчева-Иванова старши експерт     ДК2-175/ 10.05.2019    
Магдалена Крумова Крумова главен експерт     ДК2-176/ 10.05.2019    
Десислава Славчева Борисова началник на отдел     ДК2-177/ 10.05.2019    
Миглена Иванова Христова старши експерт     ДК2-178/ 10.05.2019    
напуснал парламентарен секретар ДК1-10/ 10.04.2019   да ДК2-179/ 10.05.2019  
Лъчезар Михайлов Величков старши експерт     ДК2-180/ 10.05.2019    
Любомира Николаева Аршинкова главен експерт     ДК2-181/ 10.05.2019    
Евелина Веселинова Христова старши експерт     ДК2-182/ 10.05.2019    
Ирина Цекова Иванова началник на отдел     ДК2-183/ 10.05.2019    
Лилия Миланова Тодорова главен експерт     ДК2-184/ 10.05.2019    
Ивета Петрова Михайлова-Джекова главен експерт     ДК2-185/ 10.05.2019    
Владимир Александров Олшевски главен експерт     ДК2-186/ 10.05.2019    
напуснал       ДК2-187/ 13.05.2019    
Невена Костодинова Миленчева-Бабева главен експрет     ДК2-188/ 13.05.2019    
напуснал държавен експерт     ДК2-189/ 13.05.2019    
Гергана Ангелова Тончева страши експерт     ДК2-190/ 13.05.2019    
Елица Сергеева Спасова главен експерт     ДК2-191/ 13.05.2019    
Деница Васкова Тенчева-Фока старши експерт     ДК2-192/ 13.05.2019    
Мариела Иванова Йорданова инспектор     ДК2-193/ 13.05.2019    
Иван Тодоров Димитров държавен експерт     ДК2-194/ 13.05.2019    
Марин Валентинов Байчев държавен експерт     ДК2-195/ 13.05.2019    
Даниела Любомирова Кичева-Соколова държавен експерт     ДК2-196/ 13.05.2019    
Румен Петров Донев държавен експерт     ДК2-197/ 13.05.2019    
Снежана Димова Чакърова старши експерт     ДК2-198/ 13.05.2019    
Александрия Йорданова Александрова старши експерт     ДК2-199/ 13.05.2019    
Боряна Паунова Стайкова държавен инспектор     ДК2-200/ 13.05.2019    
Венета Георгиева Велкова държавен инспектор     ДК2-201/ 13.05.2019    
Евелина Василева Пейчинова главен експерт     ДК2-202/ 13.05.2019    
Румяна Илиева Михайлова старши експерт     ДК2-203/ 13.05.2019    
Мария Кирчева Манолова главен експерт     ДК2-204/ 13.05.2019    
Живка Петрова Минчева държавен експерт     ДК2-205/ 13.05.2019    
Мина Григорова Минчева старши експерт     ДК2-206/ 13.05.2019    
Тодор Димов Цацов старши експерт     ДК2-207/ 13.05.2019    
Пенка Славова Чакърова старши експерт     ДК2-208/ 13.05.2019    
напуснал       ДК2-209/ 13.05.2019    
Йорданка Славянова Славова главен експерт     ДК2-210/ 13.05.2019    
Вергиния Георгиева Власакиева главен експерт     ДК2-211/ 13.05.2019    
Надежда Йорданова Харизанова държавен експерт     ДК2-212/ 13.05.2019    
напуснал парламентарен секретар     да ДК2-213/ 13.05.2019  
Анна Савова Савова главен експерт     ДК2-214/ 13.05.2019    
Магдалена Георгиева Тодорова-Димитрова главен експерт     ДК2-215/ 13.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-216/ 13.05.2019    
Теодора Ангелова Тодорова началник на отдел     ДК2-217/ 13.05.2019    
Мирослава Руменова Стоицева старши експерт     ДК2-218/ 13.05.2019    
Ирина Цекова Димитрова главен експерт     ДК2-219/ 13.05.2019    
Георги Георгиев Грудев главен експерт     ДК2-220/ 13.05.2019    
Георги Иванов Илиев главен юрисконсулт     ДК2-221/ 13.05.2019   ДК4-3/ 11.04.2019
Красимира Йорданова Колева старши експерт     ДК2-222/ 13.05.2019    
Галя Генова Синабова старши експерт     ДК2-223/ 13.05.2019    
Миляна Кръстева Павлова държавен експерт     ДК2-224/ 13.05.2019    
Нина Огнянова Нунева старши експерт     ДК2-225/ 13.05.2019    
Тоника Колева Дечева старши експерт     ДК2-226/ 13.05.2019    
Стефка Василева Лиманска началник на отдел     ДК2-227/ 13.05.2019    
Красимира Иванова Иванова главен експерт     ДК2-228/ 13.05.2019    
Венцислав Спасов Пачев старши експерт     ДК2-229/ 13.05.2019    
Десислава Боянова Кожухарова старши експерт     ДК2-230/ 13.05.2019    
Олга Тенчева Тенева старши експерт     ДК2-231/ 13.05.2019    
Анелия Иванова Йорданова главен експерт     ДК2-232/ 13.05.2019    
Десислава Иванова Димитрова главен експерт     ДК2-233/ 13.05.2019    
напуснал държавен експерт     ДК2-234/ 13.05.2019    
Живка Грудева Жекова главен експерт     ДК2-235/ 13.05.2019    
Владимира Стойкова Ал Хашим старши експерт     ДК2-236/ 13.05.2019    
Ефросина Стефанова Тикварска-Николова държавен експерт     ДК2-237/ 13.05.2019    
Роберто Данчев Маринов старши експерт     ДК2-238/ 13.05.2019    
напуснал държавен експерт     ДК2-239/ 13.05.2019    
Ясен Емилов Димитров старши експерт     ДК2-240/ 13.05.2019    
Теодора Качова Любенова държавен експерт     ДК2-241/ 13.05.2019    
Снежана Цецова Александрова държавен експерт     ДК2-242/ 13.05.2019    
Илиян Огнянов Саралиев началник на отдел     ДК2-243/ 13.05.2019    
Петър Цветанов Начев директор     ДК2-244/ 13.05.2019    
Симеон Ленинов Струкански главен вътрешен одитор     ДК2-245/ 13.05.2019    
Ваня Йорданова Янкулова главен експерт     ДК2-246/ 13.05.2019    
напуснал длъжностно лице по защита на личните данни     ДК2-247/ 13.05.2019    
Наталия Илиева Анастасова заместник главен директор     ДК2-248/ 13.05.2019    
Екатерина Асенова Папучиева главен експерт     ДК2-249/ 13.05.2019    
Елка Иванова Миланова началник на отдел     ДК2-250/ 13.05.2019   ДК4-7/ 04.10.2019
Златина Иванова Найденова държавен експерт     ДК2-251/ 13.05.2019    
Нина Пламенова Рачинска директор     ДК2-252/ 13.05.2019    
Петя Асенова Ангелова старши експерт     ДК2-253/ 13.05.2019    
Данаил Недков Русев старши експерт     ДК2-254/ 13.05.2019    
Теодора Емилова Тодорова старши експерт     ДК2-255/ 13.05.2019    
Жана Ангелова Георгиева старши експерт     ДК2-256/ 13.05.2019    
Янислава Кирилова Кирилова старши експерт     ДК2-257/ 14.05.2019    
Наталия Георгиева Гьорева старши експерт     ДК2-258/ 14.05.2019    
Георги Димчев Великов главен експерт     ДК2-259/ 14.05.2019    
Цветелина Горанова Островска главен експерт     ДК2-260/ 14.05.2019    
Златина Димитрова Карликова старши инспектор     ДК2-261/ 14.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-262/ 14.05.2019    
Полина Петева Стойчева - Пиперова главен експерт     ДК2-263/ 14.05.2019    
Елица Валентинова Славчева-Борисова главен експерт     ДК2-264/ 14.05.2019    
Емилия Русева Чилингирова старши експерт     ДК2-265/ 14.05.2019    
напуснал съветник     ДК2-266/ 14.05.2019    
Гергана Менкова Малинова старши експерт     ДК2-267/ 14.05.2019    
Венцислава Бобчева Тодорова старши експерт     ДК2-268/ 14.05.2019    
Манол Димов Манолов старши експерт     ДК2-269/ 14.05.2019    
Йоанна Петрова Германова държавен експерт     ДК2-270/ 14.05.2019    
напуснал държавен експерт     ДК2-271/ 14.05.2019    
Райна Тодорова Шопова главен експерт     ДК2-272/ 14.05.2019    
Евелина Василева Пейчинова главен експерт     ДК2-273/ 14.05.2019    
Светлана Манолова Делииванова старши експерт     ДК2-274/ 14.05.2019    
Светлана Велкова Минева главен експерт     ДК2-275/ 14.05.2019    
Лилия Емилова Кирилова старши експерт     ДК2-276/ 14.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-277/ 14.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-278/ 14.05.2019    
Антония Иванова Атанасова старши експерт     ДК2-279/ 14.05.2019    
Мария Христова Донова старши експерт     ДК2-280/ 14.05.2019    
Зоя Воиславова Асенова главен експерт     ДК2-281/ 14.05.2019    
Ивелина Василева Върбанова главен екссперт     ДК2-282/ 14.05.2019    
Красимира Иванова Миланчева главен експерт     ДК2-283/ 14.05.2019    
Валерия Валери Панайотова главен експерт     ДК2-284/ 14.05.2019    
напуснал служител по сигурността на информацията     ДК2-285/ 14.05.2019    
Малин Митков Субев главен вътрешен одитор     ДК2-286/ 14.05.2019    
Мария Тодорова Иванова старши експерт     ДК2-287/ 14.05.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-288/ 14.05.2019    
Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова държавен експерт     ДК2-289/ 14.05.2019    
Теодора Славчева Тодорова главен експерт     ДК2-290/ 14.05.2019    
Надежда Руменова Огнянова главен експерт     ДК2-291/ 14.05.2019    
Гергана Боянова Тодорова главен юрисконсулт     ДК2-292/ 14.05.2019    
Елена Любомирова Кременлиева директор     ДК2-293/ 14.05.2019    
Елена Валентинова Велкова началник на отдел     ДК2-294/ 14.05.2019    
Мариела Петрова Георгиева старши експерт     ДК2-295/ 14.05.2019    
Евгения Василева Станкева държавен експерт     ДК2-296/ 14.05.2019    
Антон Георгиев Тонев главен експерт     ДК2-297/ 14.05.2019    
Николай Бойков Алексиев старши експерт     ДК2-298/ 14.05.2019    
Диана Стойкова Димова главен експерт     ДК2-299/ 14.05.2019    
Мария Николаева Железарова началник на отдел     ДК2-300/ 14.05.2019    
Мишел Варужан Гутсузян директор     ДК2-301/ 14.05.2019    
Ралица Миленова Манолова-Мирчева главен експерт     ДК2-302/ 14.05.2019    
Ана Александрова Маринова старши експерт     ДК2-303/ 14.05.2019    
Ралица Стефанова Станева-Костова старши експерт     ДК2-304/ 14.05.2019    
Мария Тодорова Василева старши експерт     ДК2-305/ 14.05.2019    
Димитър Стоянов Божилов главен експерт     ДК2-306/ 14.05.2019    
Валерия Илиева Асенова държавен експерт     ДК2-307/ 14.05.2019    
Петя Ангелова Малакова началник на отдел     ДК2-308/ 14.05.2019    
напуснал       ДК2-309/ 14.05.2019    
Зорница Станева Чеканова началник на отдел     ДК2-310/ 14.05.2019    
Десислава Юлианова Митова старши експерт     ДК2-311/ 14.05.2019    
Ася Нинова Илиева главен експерт     ДК2-312/ 15.05.2019    
Ралица Стоянова Маринова главен ексеперт     ДК2-313/ 15.05.2019    
напуснал директор     ДК2-314/ 15.05.2019    
Искрен Иванов Ангелов началник на отдел     ДК2-315/ 15.05.2019    
Стоян Мирчев Гайдажиев главен експерт     ДК2-316/ 15.05.2019    
Мария Христова Тютюнджиева старши експерт     ДК2-317/ 15.05.2019    
Аглика Стойчева Липчева директор     ДК2-318/ 15.05.2019    
Красимира Жекова Айнаджиева старши експерт     ДК2-319/ 15.05.2019    
Симона Валериева Методиева старши експерт     ДК2-320/ 15.05.2019    
Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова държавен експерт     ДК2-321/ 15.05.2019    
Илиана Румянова Ковачева главен експерт     ДК2-322/ 15.05.2019    
Ваня Димитрова Иванова старши експерт     ДК2-323/ 15.05.2019    
Снежана Александрова Ангелова главен експерт     ДК2-324/ 15.05.2019    
Зоя Иванова Каукова-Иванова държавен експерт     ДК2-325/ 15.05.2019    
Меглена Стефанова Константинова старши експерт     ДК2-326/ 15.05.2019    
Младен Николов Христов старши експерт     ДК2-327/ 15.05.2019    
напуснал началник на отдел     ДК2-328/ 15.05.2019    
Христо Георгиев Христов старши експерт

ДК1-11/ 18.04.2019

  да ДК2-329/ 15.05.2019  
Иванка Милушева Игнатова държавен експерт     ДК2-330/ 15.05.2019    
Елена Димитрова Стаматова-Захова главен експерт     ДК2-331/ 15.05.2019    
Сашка Асенова Захариева главен експерт     ДК2-332/ 15.05.2019    
Валентина Николова Динева държавен експерт     ДК2-333/ 15.05.2019    
Лариса Петрова Тодорова началник на отдел     ДК2-334/ 15.05.2019    
Цонко Атанасов Кучев главен вътрешен одитор     ДК2-335/ 15.05.2019    
Диана Бойчева Вълчова главен експерт     ДК2-336/ 15.05.2019    
напуснал изпълнителен директор     ДК2-337/ 15.05.2019    
Яна Йорданова Якова главен вътрешен одитор     ДК2-338/ 15.05.2019    
Ани Димитрова Евгениева-Георгиева държавен експерт     ДК2-339/ 15.05.2019    
Албена Кирилова Станкова старши вътрешен одитор     ДК2-340/ 15.05.2019    
Мария Божидарова Вангелова старши експерт     ДК2-341/ 15.05.2019    
напуснал младши експерт     ДК2-342/ 15.05.2019    
Божидара Георгиева Станкова-Бочева главен експерт     ДК2-343/ 15.05.2019    
Магдалена Георгиева Георгиева старши експерт     ДК2-344/ 15.05.2019    
Силвана Маринчева Маринчева главен експерт     ДК2-345/ 15.05.2019    
Марина Петрова Петкова старши експерт     ДК2-346/ 15.05.2019    
напуснал младши експерт     ДК2-347/ 15.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-348/ 15.05.2019    
Нина Добрева Спирдонова главен експерт     ДК2-349/ 15.05.2019    
Мария Стойкова Савова главен експерт     ДК2-350/ 15.05.2019    
Албена Валентинова Габрово старши експерт     ДК2-351/ 15.05.2019    
Радка Генова Георгиева-Асенова старши експерт     ДК2-352/ 15.05.2019    
Мария Веселинова Петрова старши експерт     ДК2-353/ 15.05.2019    
Галин Стоянов Градев (пощенско клеймо от дата 15.05.2019 г.) старши експерт     ДК2-354/ 16.05.2019    
Стоилка Бориславова Панева (пощенско клеймо от дата 15.05.2019 г.) главен експерт     ДК2-355/ 16.05.2019    
Раймонд Николов Сапарев (пощенско клеймо от дата 10.05.2019 г.) главен експерт     ДК2-356/ 16.05.2019    
Тодор Борисов Кръстев (пощенско клеймо от дата 10.05.2019 г.) главен експерт     ДК2-357/ 16.05.2019    
Георги Иванов Илиев главен юрисконсулт     ДК2-358/ 21.05.2020    
Момчил Христов Масларов - промяна държавен експерт     ДК2-359/ 22.05.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-360/ 30.05.2019    
Кремена Огнянова Скечелиева главен експерт

ДК1-14/ 30.05.2019

  ДК2-361/ 06.06.2019 ДК2-361/ 06.06.2019  
Михаил Илиев Илиев - промяна главен експерт     ДК2-362/ 11.06.2019    
напуснал Директор     ДК2-363/ 11.06.2019    
Людмил Димитров Димитров - промяна държавен експерт     ДК2-364/ 11.06.2019    
Виргиния Иванова Цанова - промяна главен експерт     ДК2-365/ 11.06.2019    
Александрия Йорданова Александрова - промяна старши експерт     ДК2-366/ 11.06.2019    
напуснал главен експерт     ДК2-367/ 11.06.2019    
Георги Иванов Иванов - промяна главен експерт     ДК2-368/ 11.06.2019    
напуснал държавен експерт     ДК2-369/ 12.06.2019    
Яна Йорданова Якова - промяна главен вътрешен одитор     ДК2-370/ 12.06.2019    
Славка Георгиева Радева главен експерт     ДК2-371/ 14.06.2019    
напуснал   ДК1-13/ 29.05.2019   да ДК2-372/ 17.06.2019  
Татяна Младенова Георгиева главен експерт     ДК2-373/ 17.06.2019    
Антония Иванова Атанасова - промяна старши експерт     ДК2-374/ 18.06.2019    
напуснал старши експерт     ДК2-375/ 20.06.2019    
Тодор Борисов Кръстев - промяна главен експерт     ДК2-376/ 21.06.2019    
напуснал   ДК1-15/ 27.06.2019   да ДК2-377/ 17.07.2019  
Наталия Илиева Анастасова - промяна заместник главен директор     ДК2-378/ 17.07.2019    
Димитрина Петрова Иванова главен експерт

ДК1-16/ 15.08.2019

  да ДК2-379/ 13.09.2019  
напуснал   ДК1-17/ 03.09.2019   да ДК2-380/ 09.10.2019  
Силвия Николова Николова главен експерт

ДК1-18/ 27.09.2019

  да ДК2-382/ 21.10.2019  
Лъчезар Иванов Манов главен експерт

ДК1-19/ 27.09.2019

  да ДК2-381/ 10.10.2019  
Елеонора Стойкова Бранкова инспектор ДК1-20/ 16.10.2019   да ДК2-383/ 30.10.2019  
Светла Севдалинова Стойчева старши експерт ДК1-21/ 03.11.2019   да ДК2-384/ 17.12.2019
напуснал парламентарен секретар ДК1-22/ 03.12.2019   да ДК2-385/ 27.12.2019  
Мишел Варужан Гутсузян директор ДК1-23/ 03.12.2019   да ДК2-386/ 30.12.2019
напуснал съветник ДК1-24/ 06.12.2019        
напуснал началник на политическия кабинет ДК1-25/ 06.12.2019        

важна информация