Mishel Gutsuzyan

Mishel Gutsuzyan

Unknown

Nothing to see

mishel.gutsuzyan@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Министър Шалапатова: България ще продължи да подкрепя развитието на страните от Югоизточна Европа

Министър Шалапатова: България ще продължи да подкрепя развитието на страните от Югоизточна Европа

Тя представи опита на България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, борбата с дискриминацията и пазара на труда от предприсъединителния процес на страната ни към Европейския съюз.

Повече от половината младежи, включени в мярката „Младежка заетост“, остават на постоянна работа

Повече от половината младежи, включени в мярката „Младежка заетост“, остават на постоянна работа

Проектът се реализира от Агенцията по заетостта и е с бюджет от 161,3 млн. лв. По него безработни младежи до 29-годишна възраст имаха възможност да стажуват за период от 6 до 9 месеца, да се включат в обучение на работното място с ментор за период до 6 месеца или да започнат работа по проекта за период до 9 месеца.

Агенцията за социално подпомагане и Висшият адвокатски съвет подписаха Споразумение за гарантиране правата на децата

Агенцията за социално подпомагане и Висшият адвокатски съвет подписаха Споразумение за гарантиране правата на децата

Документът беше подписан по време на среща между вицепремиера и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя на Висшия адвокатски съвет адв. д-р Ивайло Дерменджиев.

Министър Шалапатова пред МОТ: Политиките на пазара на труда трябва да се основават на равенство и недискриминация

Министър Шалапатова пред МОТ: Политиките на пазара на труда трябва да се основават на равенство и недискриминация

В краткосрочен план акцентът трябва да бъде поставен върху придобиването на цифрови и професионални умения, както и върху увеличаването на заетостта.

Близо 300 пострадали от бурята семейства подадоха заявления за еднократна помощ до 1512 лв.

Близо 300 пострадали от бурята семейства подадоха заявления за еднократна помощ до 1512 лв.

Заместник-министър Гинка Машова информира засегнатите домакинства от село Лъвино каква подкрепа могат да получат от Министерството на труда на труда и социалната политика.

Министър Шалапатова запозна представителя на ВКБООН Седа Кузуджу с възможностите за интеграция на бежанците у нас

Министър Шалапатова запозна представителя на ВКБООН Седа Кузуджу с възможностите за интеграция на бежанците у нас

Акцент в разговора беше поставен върху подкрепата, насочена към търсещите закрила хора със специални потребности и непридружените деца.

Ръководствата на МТСП и КТ „Подкрепа“ обсъдиха възможностите за подобряване на социалноосигурителната система

Ръководствата на МТСП и КТ „Подкрепа“ обсъдиха възможностите за подобряване на социалноосигурителната система

Разговорът беше част от поредицата срещи с всички националнопредставителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

важна информация