Mishel Gutsuzyan

Mishel Gutsuzyan

Unknown

Nothing to see

mishel.gutsuzyan@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Нормативни промени насърчават заетостта на безработни и икономически неактивни хора

Нормативни промени насърчават заетостта на безработни и икономически неактивни хора

За улесняване на достъпа до пазара на труда трудовите посредници ще насочват безработните към валидиране на техните професионални знания, умения и компетентности.

важна информация