Mishel Gutsuzyan

Mishel Gutsuzyan

Unknown

Nothing to see

mishel.gutsuzyan@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Министър Шалапатова: Социалната икономика допринася за устойчивостта на социалната система

Министър Шалапатова: Социалната икономика допринася за устойчивостта на социалната система

Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна конференция в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация.

Приветствие на министър Иванка Шалапатова по повод  Международния ден на хората с увреждания

Приветствие на министър Иванка Шалапатова по повод Международния ден на хората с увреждания

На 3 декември вече 31 години светът обръща поглед към проблемите на хората с увреждания, но все по-често и към възможностите им да имат своето достойно място в обществото.

Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

Министър Шалапатова пред министрите в ЕС: Икономическото развитие не трябва е за сметка на социалните права

В рамките на неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика на държавите – членки на ЕС, беше обсъдено изпълнението на целите на Европейския стълб на социалните права.

Министър Шалапатова провери условията в кризисен център в Бургас

Министър Шалапатова провери условията в кризисен център в Бургас

Разширяването на услугите за превенция и предоставяне на подкрепа на пострадалите от домашно насилие и трафик е част от ангажиментите, които МТСП пое в рамките на разписаните от правителството мерки за справяне с проблема.

Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Министър Шалапатова участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

По време на форума ресорните министри на държавите - членки на ЕС, одобриха позиция на Съвета по важната Директива за създаване на Карта на ЕС за хората с увреждания.

Министър Шалапатова: Интеграцията е единственото трайно решение за бежанците

Министър Шалапатова: Интеграцията е единственото трайно решение за бежанците

От съществено значение за пълноправното им включване в обществото е да им бъдат предоставени мерки за достъп до образование, заетост, признаване на квалификацията, здравеопазване, социално подпомагане, жилищно настаняване, добави тя.

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

Регистърът на АХУ съдържа само обекти, които гражданите са въвели. Всеки може да го направи по електронен път, като попълни данните за обекта – наименование, дейност, адрес, както и информацията за достъпността му.

важна информация