Министър Шалапатова и представители на КРИБ обсъдиха повишаването на квалификацията на работната сила

 с КРИБ

Повишаването на квалификацията на работната сила беше основната тема на срещата на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В разговора участваха заместник-министрите Гинка Машова, Десислава Стоянова и Николай Найденов.
„Значителен финансов ресурс се инвестира в повишаване на компетенциите на работещите. Затова е важно да се анализират резултатите от обученията за повишаване на техните знания и умения и какъв е ефектът от тях върху качеството на работата“, каза министър Шалапатова.

„Ще анализираме всяка мярка за насърчаване на заетостта, за да преценим дали е ефективна и носи желаните резултати за бизнеса и хората“, подчерта заместник-министър Гинка Машова. Сред акцентите в работата на МТСП за преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда тя посочи още оптимизирането на процедурата за внос на работници от страни, извън Европейския съюз и подготовката нов Закон за насърчаване на заетостта.

Заместник-министър Николай Найденов информира представителите на КРИБ за предстоящо стартиране на процедура за безплатни обучения на заети и безработни чрез електронни ваучери за придобиване на дигитални компетенции по максимално облекчена процедура. Заместник-министър Десислава Стоянова представи акцентите в дейността на министерството за усъвършенстване на политиките в областта на трудовите и осигурителните отношения, насочени към гарантирането на правата на гражданите и осигуряването на финансовата устойчивост на пенсионната система.

Представителите на КРИБ изразиха задоволството си от сътрудничеството си с МТСП при изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За последните 3 години над 2000 трайно безработни са обучени по проекти на работодателската организация със средства от Националния план за действие по заетостта. От тях над 90% след това са включени в заетост.

 

важна информация