Министър Шалапатова: Социалната икономика допринася за устойчивостта на социалната система

DSC_6752

„Социалната и солидарна икономика в България от години допринася за устойчивостта на социалната система, като се е превърнала в неразделна част от националната икономика“, заяви министър Иванка Шалапатова по време на откриването на международна конференция на тема „Социалната икономика – вдъхновяваща, иновативна, обединяваща“. Тя се провежда в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, което страната ни пое през втората половина на 2023 г. Шалапатова отбеляза, че достойното приобщаване на неравнопоставените групи на пазара на труда, тяхната подкрепа, социално включване и самостоятелен начин на живот е във фокуса на водените политики от Министерството на труда и социалната политика.

 

С видеообръщение към участниците се обърна и еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит. „В Европейския съюз продължаваме да следваме предложения в края на 2021 година План за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места. Вярваме, че направените предложения от Европейската комисия за създаване на институционална рамка ще помогнат на държавите да интегрират социалната икономика в социалните си политики, което ще допринесе за по-широка подкрепа на гражданите, създаване на стабилни работни места, подобряване на живота на отделни групи и усъвършенстване на националните законодателства“, каза Никола Шмит.

 

На конференцията бяха обсъдени възможностите за сближаване на равнищата на развитие на социалната икономика в страните от Източна и Западна Европа чрез насърчаване на партньорствата между отделни региони и подкрепа на сектора чрез публично финансиране, както и чрез прилагането на добри практики за развиването на социални иновации и социални клъстери.

 

В рамките на събитието Иванка Шалапатова изтъкна, че след години усърдна и целенасочена работа, днес България е в челните редици, наред с други държави – членки на Европейския съюз, по отношение на изградена институционална среда и приета правна рамка за насърчаване на развитието на социалната и солидарна икономика. Министърът отбеляза, че социалната икономика не само създава работни места за уязвими групи, но и сближава и приобщава на основата на ценности като солидарност и демократичност.

 

„Социалните предприятия и социалното предприемачество са важни и значими с потенциала си да подготвят с необходимите умения и знания кадри за конвенционалния бизнес, да съдействат за професионалната квалификация на наетите лица от уязвимите групи, да осъществяват модернизация на работната сила. Именно затова планираме да надградим осезаемо действията си в областта в следващите години“, отбеляза министър Шалапатова. Тя обърна внимание, че бъдещото развитие на провежданата държавна политика в сферата налага обединяване на усилията на всички заинтересовани страни, тъй като е възможно само в тясното сътрудничество между гражданите, централната и местната власт, социалните партньори и бизнеса.

 

В рамките на форума беше обявено намерение за подписване на Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда и социалната икономика на Испания.

 

Люксембургската декларация е подписана през 2015 г. от шест държави, като целта ѝ е била да се набележат мерки и да се споделя опит за развитието на социалната и солидарната икономика. Днес към нея са се присъединили 20 държави, включително и България.

 

важна информация