Стимулирането на трудовата заетост бе във фокуса на разговорите на министър Шалапатова с ръководството на АИКБ

AIKB

Политиките за стимулиране на трудовата заетост и таргетирано социално подпомагане –  насочено към най-нуждаещите се, бяха сред основните теми на срещата между ръководствата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Обсъдени бяха и въпроси, свързани с борбата със сивия сектор, предстоящото транспониране на европейски директиви и развитието на социалния диалог.

Акцент в разговора беше и механизмът за определянето на минимална работна заплата съобразно европейските регламенти. „Имаме готовност да възобновим дейността на създадената работната група по тази тема и да инициираме предложения за промени“, подчерта министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Двата екипа обсъдиха още възможности за предотвратяването на злоупотребата с болнични, както  и активното включване в заетост на хората с увреждания.


Дискусията беше част от срещите на екипа на министър Шалапатова със социалните партньори. В нея участваха  заместник-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Мая Василева и Десислава Стоянова.

Проблемите в пенсионната система у нас се очертават като обща тема на МТСП и всички социални партньори. „Предстоящият анализ на състоянието на пенсионната система, залегнал в управленската програма, е сред основните приоритети на Министерството на труда и социалната политики. Имаме силна подкрепа от Европейската комисия за оказването на техническа помощ при изготвянето на анализа. Резултатите от него трябва да са готови до средата на 2024 г. Целта е да създадем екип с участието на социалните партньори и международни експерти с опит с дизайна на пенсионни модели, за да могат да бъдат решени основните проблеми на тази система“, увери министър Шалапатова.

На срещата бяха обсъдени и възможностите по Националния план за насърчаване на заетостта и Програма „Развитие на човешките ресурси“, които социалните партньори могат да използват за подобряване на качеството на работната сила и за активиране на неактивните лица.

 

важна информация