Mishel Gutsuzyan

Mishel Gutsuzyan

Unknown

Nothing to see

mishel.gutsuzyan@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Министър Шалапатова: Специален договор ще гарантира осигурителните и здравните права на приемните родители

Министър Шалапатова: Специален договор ще гарантира осигурителните и здравните права на приемните родители

Приемната грижа ще бъде регламентирана в Закона за социалните услуги като отделна социална услуга, каза министърът на труда и социалната политика.

МТСП организира информационни дни по трудови и социални права за българската общност в Кипър на 12 и 14 март

МТСП организира информационни дни по трудови и социални права за българската общност в Кипър на 12 и 14 март

Сънародниците ни ще бъдат консултирани за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство.

Изпълнителният директор на ЕОТ: Искаме да улесним трудовата мобилност в полза на всички участници в процеса

Изпълнителният директор на ЕОТ: Искаме да улесним трудовата мобилност в полза на всички участници в процеса

Предизвикателствата пред мобилните работници и работодателите в ЕС бяха обсъдени от представителите на институциите и социалните партньори на кръгла маса в МТСП.

Над 5200 украински бежанци са започнали работа в България с посредничеството на бюрата по труда

Над 5200 украински бежанци са започнали работа в България с посредничеството на бюрата по труда

От тях 3 229 души са включени в субсидирана заетост по проект „Солидарност“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020, каза министър Иванка Шалапатова.

МТСП организира консултации по социално осигуряване за българската общност в Солун

МТСП организира консултации по социално осигуряване за българската общност в Солун

На срещата ще присъстват заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, както и експерти от Националния осигурителен институт.

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Министър Шалапатова: Отговорното лидерство в криза акцентира върху нуждите на всички засегнати хора и общности

Проактивните, етичните и прозрачни действия, изграждането на мрежа от добри партньори и непрекъснатото учене са сред най-важните предпоставки за успешно лидерство, подчерта д-р Иванка Шалапатова.

Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

Проект на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. беше приет по време на днешното заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

важна информация