България и Азербайджан ще задълбочат сътрудничеството си в областта на социалната политика

Baku

Сътрудничеството между България и Азербайджан в областта на труда, заетостта и социалната политика беше основната тема на срещите на заместник-министъра на труда и социалната политика Десислава Стоянова, проведени в рамките на участието й в международна конференция на тема "ДОСТ: единна платформа за предоставяне на гъвкави, иновативни и устойчиви услуги", която се състоя в Баку.

 

Тя разговаря със заместник-министъра на труда и социалната защита на населението на Азербайджан Анар Каримов. По време на разговора бяха обсъдени теми от взаимен интерес и бяха набелязани възможности за задълбочаване на партньорството между двете държави в бъдеще. Заместник-министър Стоянова отправи покана към министъра на труда и социалната защита на населението на Азербайджан Сахил Бабайев за посещение в България с цел подписване на Споразумение за прилагане на междуправителствена Спогодба за пенсионно осигуряване.

 

По време на конференцията бяха обсъдени перспективите за бърз растеж на социалните услуги по целия свят и бъдещите възможности за развитието им чрез прилагане на иновативни подходи и модерни технологии.

 

В делегацията на България участваха управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов и експерти от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

 

 

важна информация