Министър Шалапатова се срещна с ръководството на ССИ

 ССИ

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и новият председател на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) Кузман Илиев обсъдиха възможностите за преодоляване на недостига на кадри на пазара на труда в България. В срещата участваха заместник-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Десислава Стоянова и Мая Василева и членове на ръководството на работодателската организация.

Участниците в разговора се обединиха около мнението, че наред с мерките за облекчаването на вноса на работници с висока квалификация е необходимо да се усъвършенстват и политиките за привличане на чужденци с български произход. В тази връзка представителите на ССИ акцентираха върху необходимостта от подобряване на системата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Основна тема в дискусията бяха процесът на дигитална трансформация на икономиката и пазара на труда и необходимостта от повишаване на знанията на обществото по кибер сигурност. Акцент беше поставен и върху нуждата от насочване на повече инвестиции за икономическо съживяване и създаване на работни места в по-слабо развитите региони и малките населени места.

Министър Шалапатова подчерта, че ще разчита на експертизата и откритата комуникация с всички социални партньори за намирането на най-добрите решения в предстоящата подготовка на цялостен анализ на пенсионната система и транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплата в ЕС.

важна информация