Ръководството на МТСП представи пред ОИСР приоритетите на България на пазара на труда и социалната политика

1-18

Ръководството на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проведе среща с мисия на Комитета по заетост, труд и социални въпроси на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която е на посещение в София в периода 20 – 24 ноември. По време на дискусията заместник-министрите Николай Найденов, Елка Налбантова и Десислава Стоянова представиха приоритетите на правителството в областта на пазара на труда и социалната политика във връзка с техническия преглед на ОИСР и оценка на степента на готовност на България да прилага стандарите и добрите практики на организацията. Процедурата е важна част от подготовката на страната ни за членство в организацията.

„МТСП работи активно за укрепване на участието на пазара на труда и за по-добро справяне с предизвикателствата, свързани със зеления и цифровия преход, както и за подобряване на пенсионната система и политиките за благосъстоянието на децата и семейството“, каза заместник-министър Николай Найденов. Той обърна внимание и върху инвестициите в човешкия капитал, усъвършенстването на системата за социално подпомагане, развитието на социалната икономика и преодоляването на демографските предизвикателства в България.

„Планираме мерки за насърчаване на участието на пазара на труда на дългосрочно безработните, нискоквалифицираните безработни, хората над 55 години, младежи без опит и практически умения, хора с увреждания и специални потребности и маргинализирани групи. Предприемаме действия за стимулиране на ученето през целия живот. Обръщаме специално внимание и на повишването на дигиталните умения на работната сила“, подчерта заместник-министър Найденов.

Заместник-министър Десислава Стоянова представи приоритетите в областта на пенсионното осигуряване. „Търсим възможности за по-нататъшно укрепване на устойчивостта и адекватността на пенсионната система. В тази връзка в програмата на правителството е предвидено да направим анализ до юни 2024 г. на нейното актуално състояние“, каза заместник-министър Стоянова.

Най-важните цели на политиките за подкрепа на децата и семействата бяха представени от заместник-министър Елка Налбантова. Тя акцентира, че процесът на деинституционализация на грижата за деца е във финален етап. „Целта ни е не само да закрием всички специализирани институции и да изведем децата от тях, но и да подобрим качеството на техния живот и да им осигурим възможност да участват активно в общността, каза заместник-министър Елка Налбантова.

 

важна информация