ПОВЕЧЕ ОТ 26 200 ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

hrana

Над 26 200 нуждаещи се от 189 общини и райони в страната ще получават топъл обяд до края на годината по програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация“. Тя е част от пакета мерки на правителството за справяне с последствията от COVID-19, като за продължаването й бяха осигурени 14,2 млн. лв. През октомври програмата взе наградата „Достъп до добра храна“ в категория „Държавна политика“.
 

Право да получават топъл обяд имат хора с намалени доходи докато са под карантина, самотно живеещи възрастни над 65 г., както и лица в невъзможност да се самообслужват поради трайно увреждане или в резултат на заболяване. Във всеки работен ден включените в програмата ще получават в дома си супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично – и десерт. 

 

До края на годината от топла храна ще могат да се възползват и още 4 141 хора в неравностойно положение по програма „Обществени трапезарии“, която е с бюджет 3,2 млн. лв. Такива в момента функционират в 42 общини в страната. Продължава и възможността за ползване на патронажна грижа, чрез която хората може да получават храна и лекарства в домовете си, както и да делегират извършването на някои административни услуги на екипите към съответните общини.

важна информация