МТСП и Тракийският университет подписаха споразумение за сътрудничество в областта на социалната икономика

МТСП и Тракийският университет подписаха споразумение за сътрудничество в областта на социалната икономика

 

Министър Георги Гьоков и ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика и висшето учебно заведение в сферата на социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност. Двете институции ще си партнират при провеждането на студентски стажове, презентации, семинари, конференции, подготовката на проучвания и научни изследвания в области от взаимен интерес и реализиране на съвместни проекти. Споразумението се подписва в контекста на действията по реализацията на Стратегията по Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г. и Плана за действие по социална икономика 2022-2023 г. на МТСП.

 

„Сътрудничеството между МТСП и Тракийския университет ще стимулира развитието на добри практики и политики за подобряване на качеството на живот на българските граждани“, отбеляза министър Гьоков. Той изрази увереност, че документът ще засили популярността на учебните дисциплини и специалности, свързани със социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност и ще стимулира повече младежи да потърсят професионалното си развитие и научните си интереси в тази сфера.

 

По време на церемонията министър Гьоков и Добри Ярков подчертаха важността на междуинституционалното сътрудничеството и създаването на пълноценни партньорства между науката и практиката.

важна информация