Приветствие на вицепремиера Лазар Лазаров по повод Международния ден на хората с увреждания

Lazarov 1

 

Преди 30 години Генералната асамблея на Организацията на обединените нации обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. През настоящата година водещото послание, което обединява събития по цял свят, посветени на отбелязването на този ден, е: „Трансформиращи решения за приобщаващо развитие: ролята на иновациите за създаването на достъпен и справедлив свят“

Мисията на Министерството на труда и социалната политика и правителството на България е осигуряването на по-добри условия за независим живот, изграждането на достъпна публична среда, преодоляването на бедността и социалната изолация. Това е дълъг процес, който не може да се случи само с усилията на институциите. Необходимо е всеки от нас да полага старание, за да има общество без граници, без недостъпна обществена среда, без социално изключване - общество, което гарантира правото на всеки да се реализира. Само по този начин ще докажем пред обществото, че хората с увреждания са ценен ресурс и ще успеем да преодолеем видимите и невидимите бариери пред тяхната трудова реализация, която е ключово условие, за да имат достоен и пълноценен живот.

Убеден съм, че с подкрепата на местните власти, работодателите, синдикатите, национално представителните организации на и за хората с увреждания, гражданския сектор, научната общностше продължим да правим успешни крачки за преодоляване на стереотипа, че човекът с увреждане не може да се труди пълноценно. Доказателство за това са данните на Агенцията по заетостта, които показват, че от януари до края на ноември малко над 7000 хора с увреждания са започнали работа. Безспорна оценка за техните способности и професионализъм, е фактът че близо 60% от тях са наети от работодатели в реалния сектор.

Вярвам, че днешният ден ще ни накара да се опитаме да виждаме света с очите на различните от нас. Нека всички ние имаме чувствителността и търпението да оценим уникалността на всеки човек, да съумяваме да прогледнем за неговите силни страни и умения и да му дадем шанс да ги развие!

важна информация