При по-добри условия ще работят и посрещат граждани 120 служители на АКСУ, ГИТ и АСП в София

aksuУсилията на Министерството на труда и социалната политика винаги са били насочени към осигуряването на подходящи, безопасни и здравословни условия на труд за всички негови служители и структурите към него. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на откриването на реновираната сграда на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) и на регионалните структури за София на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“.
 
Модернизирането на сградата е по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. С него ще се подобрят условията на труд на общо 120 служители на АКСУ, Дирекция „Инспекция по труда София-град“ и Регионална дирекция за социално подпомагане, работещи в сградата.
 
Заместник-министър Лазаров призова ръководствата на агенциите да търсят и други допустими източници и възможности за кандидатстване по различни проекти. „Така заедно ще можем по-бързо да реновираме всички места, в които работят едни от най-важните служители в държавата – тези, които всеки ден търсят и намират решения за най-тежките житейски ситуации“, допълни той.

важна информация