ПОЛИТИКИТЕ НА ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" СА НАСОЧЕНИ КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Политиките на Фонд „Социална закрила“ винаги са били насочени към нуждите на хората с увреждания. Чрез него се финансират проекти, с които максимално много хора да получат по-добри условия за живот. През последните години Методиката на финансиране на Фонда беше променена, така че да се оптимизират предоставяните възможности, както и да се дадат нови в извънредни или кризисни ситуации. Благодарение на това Министерството на труда и социалната политика предложи програма за закупуване на компютри, таблети и периферия на деца от социалните услуги в страната.

 

В момента във Фонда са постъпили 111 проектни предложения за закупуване на уреди, поддържане на материалната база на социалните услуги или изграждане на нова, както и за реконструкция и модернизация на нова, която да се ползва за подпомагане на хора с увреждания. Седем души ще получат средства, с които да реконструират личните си автомобили и да могат да шофират. 274 души са получили средства за закупуване на помощни средства като колички или за монтиране на рампи за придвижване. За пръв път тази година се отпускат и помощи за хора със зрителни увреждания за покупка на помощно-технически средства за компенсиране на зрителния дефицит.

 

Чрез ФСЗ до май МТСП успя да подпомогне 5500 лица по целевата програма „Обществени трапезарии“, като услугата се предоставя от 35 доставчика в 42 общини на територията на цялата страна. Бюджетът й е 3 200 000 лв. до края на годината.

важна информация