НСТС обсъди проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

WhatsApp Image 2023-11-21 at 17.36.30

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., в който е предвидено от 1 юли догодина повишение с 11% на пенсиите, отпуснати до края на 2023 г. Със същия процент се предвижда да бъдат увеличени и минималните размери на всички пенсии. В резултат от повишенията се очаква средната пенсия да нарасне с около 100 лв. и да достигне 883 лв.  


В проекта се предлага и увеличение от 26.5 на 30% процента на т.нар. вдовишка добавка, която преживелият съпруг получава от пенсията на починалия. „Според данните на НСИ за индикаторите за бедност този риск е най-висок при самотно живеещите над 65 години. За 2022 г. 61% от тези хора са били в риск от бедност. Това прави особено важна тази подкрепа“. Така министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова обоснова предложението по време на обсъждането на законопроекта. 


В подкрепа на бизнеса се предлага да бъдат намалени от три на два дните от временната неработоспособност на осигурените лица, за които заплащането на паричното обезщетение е за сметка на осигурителя.


„Паричните обезщетения, помощите и пенсиите, изплащани от държавното обществено осигуряване са основният източник на доход за голяма част от безработните, майките, болните, децата с починали родители, хората с увреждания и пенсионерите. В тази връзка усилията на Министерството на труда и социалната политика винаги са били насочени към намиране на варианти за тяхното повишаване. Всички сме наясно обаче, че тази цел трябва да бъде съобразена с финансовите възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване в настоящия момент и да гарантира запазването на стабилността на осигурителната система в бъдеще. Необходимо е да се приемат социално и финансово приемливи решения както за осигурените лица и пенсионерите, така и за бюджета на държавното обществено осигуряване“, отбеляза министър Иванка Шалапатова.


Тя обърна внимание, че необходимите средства за всички плащания от държавното обществено осигуряване са осигурени, без да се повишават размерите на осигурителните вноски.

важна информация