МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

WhatsApp Image 2024-01-30 at 14.35.24

Екипът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започва проучване, за да се набележат мерки, които ще помогнат интегрираните социални услуги да бъдат по-надежден партньор на децата и родителите при родителски конфликти. Това съобщи министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на кръгла маса в Народното събрание за обсъждане на възможни законодателни промени, касаещи споделеното родителство.


„Ще направим такава оценка, без значение дали доставчикът на тази социална услуга се управлява от община или от гражданска организация. Професионализмът и компетенциите трябва да бъдат налични, без значение към кой център за обществена подкрепа се обръщат родителите“, заяви министър Шалапатова. Тя допълни, че екипите на МТСП и на Агенцията за социално подпомагане имат и политическата воля, и готовността след месец май да представят всички мерки, които ще бъдат предприети, за да се повиши компетентността на работещите в структурата на социалната система и да има по-качествени и достъпни както за децата, така и за родителите социални услуги, за да се повиши психо-социалната подкрепа към тях.


Форумът беше организиран от народните представители от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова и Надежда Йорданова. В основата на евентуалните законодателни промени, които да бъдат предложени, е  споделеното родителство да стане основен принцип при отглеждането на децата, а съдът да се намесва единствено когато няма разбирателство между тях. 


Министър Шалапатова изказа принципната подкрепа на МТСП за този подход. „Това е единственият начин тогава, когато родителите постигнат съгласие по най-добрия начин да съвместяват грижите за детето, това да се случи по спокоен, моделиран път. Но когато конфликтът е много сериозен, е добре съдът да бъде медиатор за намиране на пресечната точка между родителите, която да гарантира най-добрия интерес на детето. Принципът за висшия интерес на детето не само трябва да е водещ, но трябва да направим всичко възможно и родителската общност, и ние като институция, да гарантираме, че той се спазва на практика“, заяви д-р Шалапатова. 


Тя допълни, че ако законодателят прецени, е резонно в Закона за закрила на детето, където са дефинирани децата в риск, като такива да бъдат определени и отглежданите в условия на родителски конфликти, водещи до родителско отчуждение. „Това ще помогне интервенцията на социалната система в лицето на отделите „Закрила на детето“ да действат в хипотезата, че има настъпил риск, което ще позволи да бъдат приложени по-ефективни мерки за решаване на конфликта“, обясни министърът.


Според Шалапатова в последните 10 – 15 години отглеждането на деца в условията на родителски конфликти и родителско отчуждение е наболяла тема. Това налага решаване на проблема, включително чрез законодателни промени, тъй като родителските конфликти оставят траен негативен ефект върху живота на децата. Според народния представител от ГЕРБ Екатерина Захариева има много изследвания в различни страни, които показват, че при отглеждане на децата чрез споделено родителство те израстват много по-успешни. Министър Шалапатова обърна внимание, че от голямо значение е и подкрепата за родителите, която трябва да им помага да продължат своя живот, своята успешна трудова и социална реализация.

важна информация