Министър Шалапатова обсъди приоритетите в социалната политика със студенти от Американския университет

db537ee1-766b-4002-80f6-57d604abbfe0

“Наш приоритет е да работим за подобряването на имиджа на България, за да може напусналите страната млади хора да се върнат. Законодателството ни предлага много добри възможности за баланс между професионалния и семейния живот, което е от голямо значение за тяхното решение да работят у нас“. Това каза  министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на дискусия със студенти от Американския университет в Благоевград на тема: „Отживелица ли е социалната държава“.


Тя запозна младежите с мерките и инвестициите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за подготовката на квалифицирана работна сила със средства от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост. „Целта ни е 500 000 души да получат безплатен достъп до обучения до 2026 година“, каза Иванка Шалапатова. 


Основна тема в дискусията бяха възможностите за преодоляване на демографските предизвикателства пред България. Министърът на труда и социалната политика представи пред аудиторията мерки, прилагани в други държави – членки на ЕС, както и съвместните действия с министерствата на здравеопазването и на образованието и науката за интегрирана подкрепа за децата и техните родители. 


Министър Шалапатова отбеляза напредъка в изпълнението на управленската програма на правителството в областта на труда и социалната политика и акцентира върху финализирането на реформата за деинституционализация на грижите за деца. „Преди нейното начало около 38 000 деца се отглеждаха в специализирани институции. Нашият приоритет е децата да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда. През следващата година България ще се нареди сред страните, които са оставили институциите за отглеждане на деца в историята“, каза д-р Шалапатова. Тя добави, че предстои закриването на последните 4 дома за медико-социални грижи, на чието място ще бъдат изградени социални услуги за подкрепа на децата и техните семейства.    


Министърът представи и работата на МТСП в насока извършване на анализ на социалното подпомагане с фокус върху въздействието му върху живота на подпомогнатите, на база на който да бъдат изготвени законодателни промени, гарантиращи по-ефективна социална политика. „Целта ни е да подобрим системата и нейната ефективност, за да повишим качеството на живот на децата, младежите, възрастните и хората с увреждания. Търсим възможности как да подкрепим семействата не само с парични помощи, но и със социални услуги в общността, чрез които специалистите да бъдат до тях в трудни моменти и да им помогнат да преодолеят временните затруднения в живота си“, добави тя.

важна информация