Информационен ден по трудови и социални права на българските граждани ще се проведе на 18 ноември в Берн, Швейцария

crop-businessman-giving-contract-to-woman-to-sign-3760067 (1)-1

Приемен ден за български граждани по въпроси, свързани с трудови и социални права, организира Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) към Посолството на България в Швейцария съвместно с Консулската служба. Събитието ще се проведе на 18 ноември т.г. (събота) от 10:00 до 13:00 часа в сградата на Посолството в гр. Берн (Bernastrasse 2-4, 3005 Bern).


По време на срещата сънародниците ни ще могат да получат консултации по теми, свързани с условия за пребиваване и трудова заетост на български граждани в Швейцария. Ще бъде предоставена информация за координацията на системите за социална сигурност в Европейския съюз и реда за социално, здравно и пенсионно осигуряване, както и за изплащането на обезщетения при безработица, трудови злополуки и болест. Експертите на МТСП и Посолството на България в Швейцария ще разяснят условията за получаване на семейни плащания, детски надбавки и ще отговарят на въпроси, свързани с гражданското състояние - регистрация на раждане на дете, регистрация на граждански брак, получаване на българско гражданство и български документи за самоличност.

Препоръчително е българските граждани, които желаят да участват в приемния ден, да заявят това на електронен адрес: socialau@embassybulgaria.at или на телефон +43 1 505 31 13.

важна информация