Експерти на МТСП запознаха делегация от Украйна със системата за закрила на детето в България

DSC_78021

 

Политиките за подкрепа на децата и семействата бяха основна тема на срещата на експерти на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги с делегация от Украйна, която е на посещение в София, организирано от УНИЦЕФ България. В дискусията участваха заместник-министрите Елка Налбантова и Николай Найденов. 


На срещата беше представена нормативната рамка на системата за закрила на детето в страната ни и механизмите за сътрудничество и координация между институциите. Обсъден беше и Планът на България за изпълнение на Европейската гаранция за детето. Документът включва водещите мерки за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване. Приоритет в изпълнението на Плана е намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване до 2030 година. В документа са заложени дейности за осигуряване на безплатно образование, здравеопазване и детски грижи, както и за достъп до подходящо жилище и пълноценно хранене.

важна информация