Десетият Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика ще се проведе от 20 до 23 юни в Пловдив

 

Банер на панаира

Над 100 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина ще представят продуктите и услугите си по време на юбилейното десето издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика, което ще се проведе в палата № 11 на Международния панаир в Пловдив от 20 до 23 юни. В изложението ще се включат и повече от 50 компании от конвенционалния бизнес, които ще запознаят аудиторията с политиката си за корпоративна социална отговорност. Форумът ще даде поле за изява и на висши училища от България и чужбина и студенти, които изучават дисциплини, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика. Събитието се организира от Националния съюз на трудово-производителните кооперации и Министерството на труда и социалната политика.

 

През последното десетилетие Европейският форум се утвърди като мащабна социална платформа с модерна визия и иновативни изразни средства, която концентрира важни събития, знакови личности и значими теми, онагледяващи актуалните европейски и регионални тенденции в развитието на социалната и солидарна икономика. Съпътстващо събитие на десетото му издание ще бъде провеждането на кръгла маса на високо равнище с водеща тема „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“. В нея ще участват представители на високи постове в Европейската комисия, президентството, Народното събрание, изпълнителната и местната власт. В дискусиите ще се включат и специалисти от научни институции, неправителствени организации и представители на конвенционалния бизнес.

 

По време на дискусионните форуми и научно-практическата конференция на тема „Съвременни бизнес модели за социална подкрепа“ ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с дигиталната трансформация, както и мястото и ролята на социалната икономика за повишаване икономическата устойчивост и конкурентоспособност на българската икономика. Акцент в дискусиите ще е и темата за социалната икономика в контекста на Европейския стълб на социалните права, както и финансирането на социалното предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Ще бъдат представени добри практики със значим социален ефект, както и връзката между корпоративния сектор и социалните предприятия. 

 

След официалното откриване на форума ще се проведе модно ревю с произведена конфекция от трудово-производителни кооперации в България, както и церемония по връчване на традиционната награда за заслуги за развитието на европейското социално предприемачество „Стилиян Баласопулов“. Входът за посетители ще бъде изцяло безплатен.

важна информация