Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Verginiya.Vlasakieva@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

МТСП ще финансира с до 100 000 лв. проекти за достъпна жилищна среда за хора с увреждания

МТСП ще финансира с до 100 000 лв. проекти за достъпна жилищна среда за хора с увреждания

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков утвърди Националната програма за изграждане на достъпна жилищна среда и осигуряване на условия за лична мобилност на хора с увреждания. За финансиране по програмата може да кандидатства човек с трайно увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания.

Зам.-министър Клисурска: Гласът на децата днес е гласът на гражданското ни общество след години

Зам.-министър Клисурска: Гласът на децата днес е гласът на гражданското ни общество след години

„Отношението към децата е основен белег за развитието на едно общество. България предприема различни законодателни инициативи и мерки за насърчаване на детското участие. В действащата нормативна уредба в областта на закрилата на детето е застъпено участието на децата във взимането на решения, както и правото им на информиране и консултиране“.

МИНИСТЪР САЧЕВА: НАД 1,2 МЛРД. ЛВ. СА НАСОЧЕНИ КЪМ СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОВИД-19

МИНИСТЪР САЧЕВА: НАД 1,2 МЛРД. ЛВ. СА НАСОЧЕНИ КЪМ СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОВИД-19

„Над 1,2 млрд. лв. за заетост и социално включване са насочени до момента ефективно към справяне с последиците от пандемията от Ковид-19 в България. Средствата са осигурени поравно от държавния бюджет и от Европейския социален фонд“.

АХУ организира информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания

АХУ организира информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания организира онлайн информационни дни за програмите за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция, изграждане на достъпна среда за хората с увреждания и информиране на заинтересованите страни.

Министър Гьоков се срещна с посланика на Саудитска Арабия Халид бин Камал Факих

Министър Гьоков се срещна с посланика на Саудитска Арабия Халид бин Камал Факих

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков се срещна с посланика на Кралство Саудитска Арабия в България Халид бин Камал Факих. Двамата подчертаха добрите дипломатически отношения между двете държави и изразиха готовност за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на труда и социалната политика.

МТСП удължава срока за кандидатстване за Годишна награда „Социално отговорен стратегически мениджмънт“

МТСП удължава срока за кандидатстване за Годишна награда „Социално отговорен стратегически мениджмънт“

Конкурсът има за цел да популяризира добрите примери в корпоративната социална отговорност и да насърчи повече работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.

Министър Гьоков представи новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания доц. д-р Георги Йорданов

Министър Гьоков представи новия изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания доц. д-р Георги Йорданов

Реформата, която правителството реализира в този мандат, бе оценена като положителна стъпка по отношение на правата на хората с увреждания.

Регламентира се редът за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8 години от бащите

Регламентира се редът за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8 години от бащите

С измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се осигурява възможност за отпускане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

МТСП И АЗ ОРГАНИЗИРАТ ОНЛАЙН ФОРУМ „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“

МТСП И АЗ ОРГАНИЗИРАТ ОНЛАЙН ФОРУМ „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“

На 12 януари 2021 г. от 11 часа българско време (10 часа централно европейско време) Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта ще организира онлайн кариерен форум „Кариера в България“.

важна информация