Архив - одитен комитет

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика (прекратен на 29.04.2024 г.)
Обява за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика - краен срок за подаване на документи 28.03.2024 г.
Заявление по образец - Приложение № 1 към чл. 6 от НПОСДОКОПС
Протокол № 1 за извършен преглед на документите, подадени от кандидатите за външни членове на одитния комитет в МТСП

СЪОБЩЕНИЕ:

Процедурата за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика е прекратена със заповед № РД-01-107 от 29.04.2024 г. на министъра на труда и социалната политика.

 

важна информация